Софийският университет обявява конкурс за мобилност с цел практика за студенти по програмата Еразъм+ за учебната 2022-2023 година.

Крайният срок за подаване на документите е 27.06.2022 г. Пълната информация за конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване, могат да се намерят на сайта на Еразъм+ на Софийския университет "Св. Климент Охридски".