Плащане на семестриални такси за 2023/2024 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 01.08.-30.09.2023 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay (вече и директно с дебитна/кредитна карта). При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).pay
За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Кампанията не важи за приетите от зимен семестър на 2023/2024 уч. г.  Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
Забележка: Моля обърнете внимание, че съгласно изискването за Записване за нов семестър, а и за да виждате курсовете в Мудъл (за което е необходимо да имате семестриален запис за зимен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса) трябва да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 30.09.) преди началото на зимния Ви семестър:

- за задочно обучение - до 01.09.2023 г.
- за редовно обучение - до 29.09.2023 г.

 Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Вашия факултет.