Юбилеен теоретичен и образователен форум на тема „Образователната парадигма на 21-ви век: предизвикателства пред подготовката на бъдещите комуникационни специалисти“ – 30 и 31 март 2023 г.

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Юбилеен теоретичен и образователен форум по повод 70-годишнината от основаването на специалност Журналистика на тема „Образователната парадигма на 21-ви век: предизвикателства пред подготовката на бъдещите комуникационни специалисти“.
Форумът ще се проведе на 30 и 31 март 2023 г. онлайн.

 

4444
Каним за участие специалистите по медии и комуникации, възпитаниците на ФЖМК, както и всички, които са ангажирани с проблемите на обучението по комуникационни специалности.
Моля да заявите Вашето участие във форума, като изпратите тема на доклада на имейл: nikolajkm@uni-sofia.bg в срок до 10 март 2023 г.
Събитието е организирано по проект за частично финансиране на международен научен форум на Фонд Научни изследвания към МОН, договор № КП-06-МНФ/19 от 2022 г.