mem

Меморандум за сътрудничество между ФЖМК, УНИЦЕФ и АЕЖ

Споразумение между Германо-Българската Индустриално-Търговска Камара и Факултета по журналистика и масова комуникация