Димитър Найденов

jim
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Гл. асистент
Кабинет
12, ет. І
Приемно време
Friday 12.00 – 14.00
Телефон
981 49 86