Екип от ФЖМК представя резултатите от изследователския проект MediaDelCom

Научен екип от Факултета по журналистика и масова комуникация ще представи на 28 февруари от 11.00 ч. резултатите от изследователския проект MediaDelCom на европейската програма „Хоризонт 2020“.

delВ проекта MediaDelCom се анализират различни аспекти на медиите, за да се очертаят рисковете и възможностите за делиберативна (съвещателна) комуникация в 14 европейски страни (Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция). Координатор на Проекта е Университетът в Тарту, Естония. От българска страна участник е екипът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съставен предимно от изследователи то ФЖМК.
На интернет страницата на проекта https://www.mediadelcom.eu са публикувани две обширни проучвания относно способността за наблюдение и на критичните моменти в развитието на медиите в 14-те страни-участнички, основани на специализирана библиография; електронна-книга за рисковете пред делиберативната комуникация в новинарските медии; препоръки за управление на медиите и възможни сценарии за развитие на медиите.
Представянето ще се проведе на 28 февруари от 11.00 ч. в клуб „Журналист“ на СБЖ.