Студентска медия. Територия на свободни умове и духове. Made in ФЖМК. Сайтът се списва от студентите в профил "Печат" в рамките на майсторския клас "Учебна редакция-III", под ръководството на гл. ас. д-р Лора Симеонова.
 
Z-Media Academy - https://z-media.academy
 
Учебният сайт се използва като инструмент при обучението по „Онлайн журналистика” и „Теория на дигиталната комуникация” във Факултета по журналистика и масова комуникация. Студентите работят под ръководството на проф. д-р Грета Дерменджиева и гл.ас. д-р Лора Симеонова.