Студентска медия. Територия на свободни умове и духове. Made in ФЖМК. Сайтът се списва от студентите в профил "Печат" в рамките на майсторския клас "Учебна редакция-III", под ръководството на гл. ас. д-р Лора Симеонова.
 
Z-Media Academy - https://z-media.academy
 
Учебният сайт се използва като инструмент при обучението по „Онлайн журналистика” и „Теория на дигиталната комуникация” във Факултета по журналистика и масова комуникация. Студентите работят под ръководството на проф. д-р Грета Дерменджиева и гл.ас. д-р Лора Симеонова.
 

Онлайн списание, списвано от студенти от специалност Книгоиздаване във ФЖМК, СУ. Излиза от 2009 г. веднъж годишно като хартиено издание, създадено в рамките на дисциплината „Икономика на книгоиздаването“ с ръководител проф. Петранка Филева. През 2011 г. е създаден сайтът му, а през последните години списанието излиза онлайн. То е посветено на професионалните проблеми, най-новите явления и тенденции в книгоиздаването. Целта на проекта е да даде поле за изява на студенти с интерес към тази област на медиите и комуникациите.
Публикациите в сайта се подготвят предимно по време на практикума Учебно издателство – майсторски клас 3 и 4 на специалност Книгоиздаване с преподавател Гриша Атанасов, но сайтът е отворен за всички желаещи студенти от ФЖМК.