Летният семестър във ФЖМК започва в електронна среда