Факултетът по журналистика и масова комуникация отбеляза с академично тържество 70-годишнината на специалност „Журналистика“. На тържеството в Аулата президентът на Република България Румен Радев удостои Факултета по журналистика и масова комуникация с Почетен знак на Президента на Републиката.

В рамките на тържеството проф. дфн Милко Петров бе удостоен с Почетния знак със синя лента на Софийския университет, а абсолвентите от випуск 2022 г. на факултета получиха дипломите си за завършено висше образование, съобщава сайтът на Софийския университет.

02На академичното тържество присъстваха и заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев, министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов, възпитаници на специалност „Журналистика“, генералните директори на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция, преподаватели, абсолвенти и гости.

Академичното тържество бе открито от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова, която поздрави присъстващите и заяви, че за нея е голяма чест като декан да открие тържеството, посветено на годишнина, значима за цялата общност, в по-широк план – за културата, образованието и науката в България - 70-годишнината от основаването на специалността „Журналистика“ в Софийския университет. „За академичната общност годишнината е повод да погледнем с удовлетворение назад, към постиженията на десетките учени и преподаватели, на хилядите випускници на Факултета, които през изминалите седем десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и държаха високо професионалните стандарти на журналистиката и медиите“, каза деканът и подчерта, че образованието и отстояването на свободното слово са сред най-важните ценности на съвременното ни общество, на които дължим всекидневни, обединени усилия.

01

Проф. Вълканова отбеляза в словото си, че журналистиката е отговорна и сложна, изискваща професия, силна институция, високо призвание, морален избор. „Журналистът е наеман, уволняван, понижаван, назначаван, редактиран, поучаван, порицаван“, каза още проф. Вълканова и изтъкна, че след десетилетия на изцапан с мастило идеализъм, в неравна и ежедневна съпротива срещу натиска на редактори, издатели, рекламодатели, политици, бизнес, през ерата на радиото и телевизията, до днешната мрежа от „слети“ и сложни, конвергентни медии в един сложен и разделен свят – журналистиката остава с призванието да служи на обществото, да поставя най-високите изисквания пред политиците, към управляващите света, че служат, че са отговорни и са там, за да осигуряват основните човешки права. „И макар да остава все по-малък делът на журналистиката не като бизнес, а като журналистика до мозъка на костите, с голяма доза „морално напрежение“ по думите на Уилям Лий Милър, журналистиката е това – обществените дела, новините, не развлечението или развлечението като примамка за новини и най-вече примамка за реклами“, посочи още деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация.

66

Проф. Вълканова обърна внимание, че задълженията на професията, обществените очаквания, претенции, имплицитните морални задачи на журналистиката надхвърлят тези на другите професии и въпреки всички предубеждения, критики, въпреки цялото отчаяние, че мисията на независимата журналистика е мисия невъзможна, има репортери и репортажи, има новини и новинари, има коментари и коментатори, по които може и се преподава журналистика, които практикуват журналистика от висок порядък. Тя допълни, че ако журналистиката получава уважението заради идеала за свободната и независима медия, тя трябва да се бори всеки ден да го заслужи във всекидневната борба за истината, чрез свободен аргумент и дебат, като има отговорност към себе си и нетърпимост към моралните компромиси, които хора, попаднали случайно в професията, правят. Защото добрата журналистика е самоконтролираща се, тя е едновременно толерантна и остра, конструктивна и смела, търпелива и бързо възпламенима, уважаваща своята аудитория.

В словото си проф. Вълканова припомни още една ключова фраза на Оруел, че „във времената на повсеместна лъжа, да казваш истината е екстремизъм“ и допълни, че мнозина следват призванието на журналиста, не правят компромиси - лични, институционални.

4444

„Когато има общност, сплотявана от ценности, въпреки конкуренцията, независимо от конюнктурата, когато има призвание, когато има морална задача, няма криза за журналистиката, няма опасност от депрофесионализация, има конститутивни задачи, има предизвикателства, има нови роли, функции, мисии“, посочи още проф. Вълканова.

В обръщението си към присъстващите в залата тя подчерта, че именно сега образованието по журналистика е по-важно от всякога. „Ние обучаваме по журналистика от 70 години и имаме дълг не само към студентите, но и към професията, към средата, към аудиторията и към установяването на високи професионални стандарти в журналистиката. Вярваме, че даваме на нашите студенти най-доброто от достиженията на световната наука и от практиките в областта на медиите и комуникациите, че преподаваме онова знание, което си струва да бъде научено, и онези уроци, които трябва да бъдат научени“, каза деканът.

8888

Накрая проф. Вълканова благодари на всички преподаватели по журналистика, които през изминалите седем десетилетия са дали енергия на специалността, обучили са стотици студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, със своите изследвания, научни трудове и монографии са развили едно важно научно поле – комуникационната наука, науката за медии и обществени комуникации.

Тя благодари и на всички студенти за протегнатата ръка към преподавателите и факултета – от първия випуск на академичната 1952/1953 година, до тазгодишния випуск, който днес получава своите дипломи. „Този ден е за всички вас, за всички нас! Честит празник!“, каза накрая проф. Вълканова.

Заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Георги Вълчев отбеляза в своето приветствие, че 70 години са и много, и малко, също като годините на Софийския университет, който през 2023 г. навършва 135 години, но това е едно добро начало и винаги се опитваме да превръщаме знанието в сила. По думите му журналистическата професия е изключително предизвикателство, съпроводено с много житейски трудности.

06

„Обществото ни е болно. Боледуват всички негови жизненоважни обществени области. Журналистиката също боледува. Ето защо изказвам огромна благодарност на колегите преподаватели във факултета за тяхното неотклонно желание да предават опит, мъдрост и знания на младите поколения, на които разчитаме да върнат достойнството на българската журналистика и да я превърнат действително в коректив, в четвърта власт, каквато е нейното призвание“, каза още заместник-ректорът. Той се обърна към абсолвентите и ги призова да си спомнят бляскавите страници на българската публицистика и на българската журналистика. „Примерите са важни, защото те показват каква е ролята на тази професия и ние неотклонно ще защитаваме докрай идеята, че журналистиката е тази сфера, която трябва да улеснява диалога в обществото, да осветлява неговите проблеми без да клони към жълтите сензации, към сплетните, към клюките“, каза още доц. Вълчев. Накрая той пожела на всички здраве и много сили да следват неотклонно своя път.

Министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов също отправи поздрав. Той заяви, че когато се е създавала специалност „Журналистика“ в Софийския университет преди 70 години - в един свят, все още доминиран от вестници, радио и кинопрегледи, едва ли някой си е представял мащабите на промяната в новите технологии за обмен на информация, на които ние сме свидетели, и начините, по които те промениха и продължават да променят нашето общество. „Но в тази област образованието и науката до голяма степен съпреживяха революционната промяна и дори бяха неин двигател. Това обяснява и динамичното и бързо развитие както на журналистиката, така и на другите по-нови специалности“, каза министър Пенов и допълни, че освен в промяната на технологиите, образованието по журналистика се е развивало и продължава да се развива в много динамична социална среда.

В словото си министърът на образованието подчерта, че през всички тези години от университетската скамейка на специалността излязоха няколко поколения водещи български журналисти с огромно влияние върху културата и мирогледа на българските граждани и с огромен принос за развитието на гражданското общество в страната.

99„Преподавателите от факултета написаха едни от най-забележителните книги на българската научна мисъл и това допринася за авторитета на факултета в нашия университет и неговия международен престиж“, каза още проф. Пенов.

Накрая той припомни наскоро отбелязания Ден на будителите и се обърна към студентите, като заяви, че Факултетът по журналистика и масова комуникация е възпитавал будители и че те самите са бъдещи будители на българския народ. „България има нужда от журналисти и медии, които не само и не просто информират, но и да възпитават и да мобилизират активни граждани за социално действие и за развитието ни като една наистина справедлива, социална, правова и европейска държава, в която всички ние желаем и мечтаем да живеем“, каза още проф. Сашо Пенов и допълни, че за да го постигнем, имаме нужда от хора с обективна и критична гледна точка към ставащото в страната ни и в света, хора, които имат отношение да формират обективно общественото мнение с ясното съзнание, че публичната комуникация, публичният дебат и общуването между всички нас трябва да ни води непрестанно към развитие и към по-добро бъдеще за нашата общност. „Вярвам, че вие сте тези млади хора, които ще се стараете да постигнете това и ви желая на добър час“, каза в заключение министърът на образованието и науката.

222

В своето приветствие президентът Румен Радев посочи, че успехът и признанието следват тези журналисти, които подчиняват своята работа не само на най-високите професионални стандарти и етични норми, но и които успеят да превърнат думите „смелост, съвест и всеотдайност“ в осъзнато ежедневие и застанат срещу пътя на лъжата, без да се поддават на политически и икономически натиск.

Той отбеляза още, че още в годините на Възраждането българските печатни издания са били първите институции преди възкръсването на държавата, а публицистите са били изразители на националния идеал. „От тези възрожденски времена до днес медиите претърпяха редица политически, икономически, технологични трансформации. Неизменен обаче остава фактът, че никоя епоха не е комфортна за журналистите, посветени на истината, а властта винаги се стреми да ограничи гласа им“, отбеляза Румен Радев. Той изтъкна необходимостта от ролята на журналистите в защита на обществения интерес и в противовес на апатията и лъжата.

Според президента възстановяването на държавността, народовластието и справедливостта е немислимо без свободни медии и независима журналистика. По думите му информацията е двигателят на прогреса, но тя може да има и разрушителна сила много по-голяма от тази на ракети и бомби. Президентът Румен Радев подчерта, че отговорността на журналиста към аудиторията и към обективността става още по-голяма във време, когато все по-често се размиват границите между фактите и тяхната интерпретация, когато истината чезне в сблъсъка на идеологиите, а информацията – независимо вряна или не, се разпространява със скоростта на едно кликване.

По думите му при изобилие на информация и взривно развитие и възход на социалните мрежи и размиване на стандартите, обществото ни все повече се нуждае от еталон за професионализъм и устойчива котва за истината, каквито са призвани да бъдат обществените медии. Президентът отбеляза още, че приоритет на всяко държавно управление трябва да е гарантирането на свободата на словото чрез плурализъм, чрез ясни регулаторни механизми, прозрачност на медийна собственост и рекламна дейност, и най-вече – чрез постигане на финансова независимост на обществените медии от властта.

666

Според Румен Радев бъдещето на България като модерна и просперираща европейска държава до голяма степен ще зависи от днешните студенти и бъдещи журналисти. Той посочи, че пред тях стои нелеката задача да укрепят достойнството на професията и да върнат доверието към нея: „Напускайки университета, вие ще застанете на пътя на лавината от дезинформация и неточна информация и ще трябва да избирате между бързината и точността, между образа и съдържанието, между лъжата и истината“.

666666

Президентът Румен Радев призова младите хора да не забравят, че свободата на словото започва с личната свобода, достойнство и съвест на журналиста и изрази признателност към ръководството и преподавателите на Факултета по журналистика и масова комуникация за това, че съумяват да запазят и надградят богатите традиции на факултета с най-съвременни форми и методи на обучение: „Вие предавате на вашите възпитаници принципи, които да ги водят в професионалния им път, провокирате критично мислене и чувствителност към проблемите на обществото ни“.

Президентът Румен Радев връчи Почетен знак на държавния глава на декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. Веселина Вълканова по повод 70-годишнината на специалност „Журналистика“ и за изключителен принос към утвърждаване на свободата на словото и мисълта. Почетният знак е и за приноса на ФЖМК за развитие на високи професионални и етични стандарти, както и за развитието на гражданското общество у нас.

Поздравителни адреси до Факултета по журналистика и масова комуникация

Народно събрание на РБългария Министерство на образованието и науката
Министерство на културата Министерство на младежта и спорта
ECREA EJTA
IAMCR СБЖ
БАПРА БТА
БНТ Фондация„Конрад Аденауер“
Фондация „Фридрих Еберт“ ВТУ
НБУ УНСС
ГБИТК Медиаделком
Философски факултет Исторически факултет
Стопански факултет Медицински факултет
ДИУУ  

Празничният ден продължи с удостояването на дългогодишния преподавател, учен и изследовател от Факултета по журналистика и масова комуникация проф. дфн Милко Петров с Почетен знак на Софийския университет със синя лента .

04Проф. Петров получи отличието за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност и за своя принос за развитието на университетското образование по журналистика и връзки с обществеността в България. Проф. д.ф.н. Милко Петров е един от най-авторитетните и уважавани членове на академичната общност на Софийския университет и на Факултета по журналистика и масова комуникация. В продължение на повече от четири десетилетия той дава своя принос в развитието на българската наука, образование и култура като преподавател, изследовател, публицист, като член на Академичния съвет (два мандата), заместник декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, председател на Научния съвет, ръководител последователно на три от катедрите във факултета. Освен като автор на многобройни приносни изследвания в областта на журналистиката и връзките с обществеността, като ръководител и участник в мащабни научноизследователски проекти, той допринася за развитието на науките и образованието в областта на масовата комуникация и като един от основателите на първата в България университетска специалност „Връзки с обществеността“, като основател и председател на Международния редакционен съвет на авторитетното списание „Медиите на 21 век“. Доказателство за високия научен и обществен авторитет на проф. Петров е и избирането му за председател или член на Управителните съвети на представителните професионални организации в България в сферите на журналистиката и връзките с обществеността, както и на редица международни организации.

Проф. Милко Петров получи високото отличие от заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев. Проф. Петров изнесе слово на тема „Журналистиката - от социалната кауза до алгоритмите“.

В рамките на академичното тържество 105 бакалаври и магистри от випуск 2022 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация получиха дипломите си за завършено висше образование. 39 са абсолвентите, завършващи с отличен успех, четирима получиха грамоти, а един беше отличен със златна значка.

Деканът на факултета отправи специален поздрав към тях, като им честити дипломирането и им пожела успешна реализация, удовлетворяващи кариери и щастлив живот. „Винаги се стремете към знанието, стремете се да знаете, осмелете се да знаете и да действате, следвайки натрупаното познание! Обичайте професиите и заниманията си, това ще ви помага да продължавате да учите и да разширявате знанието“, призова проф. Вълканова. Тя отбеляза, че тази година се дипломира първият випуск от специалността „Комуникационен мениджмънт“.

05

„Имате много какво да дадете – давайте! Ще постигате много по пътя и реализирайки целите си. Зная, че притежавате всички качества да бъдете личностите, които движат света!“, каза още проф. Вълканова на най-младите си колеги и ги призова като журналисти, специалисти по комуникации, рекламисти, издатели да помнят, че днес напускат не кой да е университет, а Софийския университет и че няма да престанат да представяте нашия университет, факултет, катедра, общност от колеги и съмишленици. Проф. Вълканова изрази надеждата си знанието да ги води, обосноваността на идеите им да ги отличава от мненията, дори от верните мнения.

8888

„В днешния свят се води истинска война за фактите и истината и най-важният урок е урокът за отговорността, за всекидневната борба от предна линия за истината, за правото на обществеността да знае истината. Този разделен, сложен свят има нужда от разкази и разказвачи, има нужда от точна и отговорна информация, има нужда от хора, които да насочват вниманието върху тази информация. Днес вие сте тези хора“, подчерта още деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация. „Добре дошли като наши колеги. Добре дошли в следващия етап от живота си! Желая ви успешно начало! На добър час!“, каза накрая проф. Вълканова.

7777

Абсолвентите бяха поздравени от заместник-ректора на Алма матер доц. Георги Вълчев, който им заяви, че макар днес да получават дипломите си, им предстои още много четене и развитие. „Ако ние като преподаватели сме успели да ви внушим, че личното развитие продължава през целия живот, сме си свършили работата“, каза доц. Вълчев. Той обърна внимание на езика, на словото, на думите със смисъл и призова най-младите си колеги, ако искат да имат успешен професионален път, да не вярват на цялата информация, която излиза в телефоните им. Той ги призова преди да създадат това, което искат да отправят като послание към обществото, да отворят сетивата си, да филтрират всичко през тях. Когато отворят сетивата си, ще започнат непрекъснато да развиват умовете си. Накрая той ги призова да не жалят сърцата си, докато следват професионалния си път. Заместник-ректорът подчерта, че днес се повтаря, че успехът трябва да дойде непременно бързо, а с него – и високото възнаграждение. „Истинският професионализъм обаче идва с времето. Само трудът може да ви направи истински професионалисти“, каза още доц. Вълчев. Накрая, обръщайки се към абсолвентите, той заяви, че Софийският университет и неговите врати ще бъдат винаги отворени за тях, защото от днес нататък те са неизменна част от голямата негова колегия.

33

От името на завършващите поздрав поднесе отличникът на випуск 2022 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация Ива Ризова. Тя припомни първите дни и първата лекция, когато са вярвали, че щом са завършили училище, вече са много големи. „Оказа се, че не сме и че имаме още много какво да учим“, каза Ива Ризова и допълни, че този випуск е необичаен, защото са прекарали част от обучението си не в аудиториите, а във виртуални стаи – предизвикателство и за тях, и за техните преподаватели. Тя подчерта, че въпреки това общата им страст към журналистиката ги е събрала, зародили са се нови приятелства и заедно са научили ценни уроци. „Всички разбрахме, че прочутите пет въпроса не са основополагащи само за журналистиката, а за всяка житейска ситуация“, подчерта отличникът на випуска и честити дипломирането на колегите си и им пожела попътен вятър и успешна реализация.

88

9999

Снимки: Адриана Тангъчева, Антоан Божинов, Ваня Стоянова, Симеон Василев