AMTV

AMTV

Университетската телевизия Алма Матер е регистрирана в СЕМ като телевизионна програма за култура, образование и младежки политики. Статутът й е на обществен оператор.
Програмната концепция и схема предвиждат поетапно създаване на 24-часова ТВ програма, излъчвана по кабел и сателит, както и в интернет.

FJMC

Designknigoizd

Блог на проф. д-р Веселина Вълканова за графичен дизайн и типография, медии и фотожурналистика.

FJMC

Meddesign

Блог на проф. д-р Веселина Вълканова за графичен дизайн и типография, медии и фотожурналистика.

NewMedia21

NewMedia21

Медиите на 21 век е онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. Сайтът е създаден с решение на научно-изследователския колектив на проекта на тема „Пресата – в условията на интернет и новите медии” към фонд „Научни изследвания” на МОМН от 14.03.2011г., и с решение на Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” към ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски” от 08.03.2011г. Публикациите в Newmedia21. Медиите на 21 век се рецензират и одобряват за публикуване от международен Редакционен съвет.