Graduation - conditions, procedures, terms

Commissions

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

24.07.2024 г., 10.00 ч., зала 66
25.07.2024 г., 10.00 ч., зала 66

Председател: проф. д-р Светлозар Кирилов

Членове:
доц. д.н. Мария Попова
доц. д-р Бисер Златанов
доц. д-р Ралица Ковачева
д-р Генка Шикерова - журналист от Свободна Европа и ТВ1
Даниел Ненчев - БНР


Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“

24.07.2024 г., 9.30 ч., зала 44

Председател:
проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Грета Дерменджиева
доц. Георги Лозанов
Евгения Друмева - заместник-генерален директор на БТА

ОКС „магистър“

25.07.2024 г., 9.30 ч., зала 44

Председател
: проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д.н. Андреана Ефтимова
доц. Георги Лозанов
Вида Делчева – мениджър в издателство „Обсидиан"


Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

24.07.2024 г., 9.00 ч., зала 16

Председател: проф. д.н. Венцислав Димов

Членове:

доц. д-р Жана Попова
доц. д-р Орлин Спасов
Даниел Чипев - БНТ
Даниела Късовска - БНР

 


Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

24.07.2024 г., 9.00 ч., Аула Магна
25.07.2024 г., 9.00 ч., Аула Магна

Председател:

проф. д-р Николай Михайлов

Членове:

доц. д-р Дияна Петкова
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Мирослава Ценкова
доц. д-р Александър Христов
Екатерина Димитрова - управител на агенция Интеримидж

 


Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

Първа комисия
 
24.07.2024 г., 9.30 ч., зала 46

Председател: доц. д-р Светлана Станкова

Членове:

доц. д-р Калин Калинов
доц. д-р Мануела Манлихерова
Георги Младенов – изпълнителен продуцент – БНТ

Втора комисия

24.07.2024 г., 9.30 ч., зала 62

Председател: проф. д-р Симеон Василев

Членове:

доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Мая Василева
д-р Валери Маринов – журналист международник – БНТ

Трета комисия

25.07.2024 г., 9.30 ч., зала 46

Председател: проф. д-р Теодора Петрова

Членове:

доц. д-р Калин Калинов
доц. д-р Светлана Станкова
Аркади Шарков – съветник – МЗ

Last modified
Thursday, July 4, 2024 - 17:18