Graduation - conditions, procedures, terms

Commissions

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

17 и 18 ноември 2022 г., 10,00 ч., зала 66

Председател: проф. д-р Светлозар Кирилов

Членове: проф. д.н. Любомир Стойков
проф. д-р Луливера Кръстева
доц. д.н. Мария Попова
доц. д-р Бисер Златанов
доц. д-р Ралица Ковачева
д-р Генка Шикерова - журналист от Свободна Европа и ТВ1


Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“:
17 ноември 2022 г., 9,30 ч., зала 29

Председател: проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Грета Дерменджиева
проф. д.н. Андреана Ефтимова
доц. Георги Лозанов
Борислав Зюмбюлев - главен редактор на в. "24 часа"

ОКС „магистър“:
18 ноември 2022 г., 9,30 ч., зала 29

Председател: проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д.н. Андреана Ефтимова
доц. Георги Лозанов
Вида Делчева – мениджър в издателство „Обсидиан"


Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

Юли 2022

Председател: доц. д-р Орлин Спасов

Членове:

проф. д.н. Венцислав Димов
доц. д-р. Жана Попова
Даниел Чипев - БНТ

Ноември 2022 г.
 
17 ноември, 9,00 ч., зала 17
 
Председател: проф. д.н. Венцислав Димов
Членове:
доц. д.н. Вяра Ангелова
доц. д-р Жана Попова
Даниел Чипев - БНТ

 


Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

17 ноември 2022 г., 9.00 ч., зала 13
18 ноември 2022 г., 9.00 ч,  Аула Магна

Председател:

доц. д-р Дияна Петкова

Членове:

проф. д-р Николай Михайлов
доц. д-р Мила Серафимова
д-р Владислав Прелезов - ръководител отдел „Връзки с обществеността“, ТУ
 

 


Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, 17 ноември, 9.30 ч., зала 16

Председател: доц. д-р Светлана Станкова

Членове:
доц. д-р Мануела Манлихерова
доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Симеон Василев
Мария Гергова - управител на ПР агенция United Partners

Last modified
Monday, March 6, 2023 - 11:34