Пред 50-годишнината на ФЖМК: Проф. Веселина Вълканова – декан на факултета – гост в предаването „УниверситетЪТ“ на ТВ „Алма Матер“
  
Проф. Веселина Вълканова - декан на Факултета по журналистика и масова комуникация – гостува на студентската поредица „УниверситетЪТ“ по телевизия „Алма Матер“, за да отговори на многобройните въпроси на студентите относно миналото, настоящето и бъдещето на Факултета.

Различните роли и позиции на проф. Вълканова през последните повече от 40 години – от студентка във Факултета до негов декан – я правят изключително интересна събеседничка, която има не само всестранна и детайлна информация за един от водещите факултети на Софийския университет, пише сайтът на университета. Тя разказва за живота и работата си във факултета като подчертава, че най-голямото „богатство“ от годините, прекарани в него, е усещането за принадлежност към журналистическата и медийна гилдия и професионална общност на хора със споделени ценности и отговорности към обществото.

Проф. Вълканова разяснява важни аспекти за различните специалности на ФЖМК – както като процес на обучение, така и като възможности за реализация на журналистите и специалистите по масова комуникация. Обществената роля, функции и значение на хората завършващи факултета са основен акцент в нейните отговори на въпросите на студентите.

От краткия исторически преглед на специалността „Журналистика“, става ясно, че в България няма друга катедра, факултет или департамент с такава традиция, а ФЖМК продължава да бъде сред най-предпочитаните и престижни факултети в България.

Водещият Радослав Стоянов пита и за най-популярните специалности, и за възможностите за придобиване на практически умения в областта на радиото и телевизията, и за програмите за международен обмен като Еразъм +, и за потенциала на алумни общността на завършилите факултета да насочват младите студенти и да ги подпомагат при намирането полезни стажове и при професионалната им реализация. Разговорът надхвърля планираните 30 минути.

По време на заснемането на поредното издание на „УниверситетЪТ“, в студиото и в апаратната на телевизията се събраха студенти, които притихнали слушаха с интерес разговора с проф. Вълканова, а след края на снимките дълго време не я оставиха да си тръгне, за да зададат спонтанните си въпроси.

„Групата студенти от първи курс по специалност „Връзки с обществеността“, които са основният творчески и маркетингов екип на новото предаване, възприеха идеята по създаването и промотирането му с голям ентусиазъм, работят в екип и резултатите вече се забелязват както от техните колеги-студенти, така и от академичната общност“, обяснява докторант Елена Матеева, която води майсторски клас по креативна комуникация във факултета и активно си сътрудничи с екипа на телевизията по концептуализирането и реализацията на „УниверситетЪТ“.

„Алма Матер“ ТВ е студентска телевизия към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за култура, образование и младежки предавания със статут на „национална обществена телевизия“ в България. Излъчва се в Интернет на www.amtv.bg, а отделните предавания могат да се гледат в YouTube-канала на телевизията.
Факултетът по журналистика и масова комуникация e основно структурно звено на Софийския университет “Свети Климент Охридски” – най-старото и престижно висше училище в Република България. Факултетът по журналистика и масова комуникация е създаден през 1974 г. Той предлага на студентите съвременна подготовка в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки”, като осигурява редовно и задочно обучение в тясно профилни програми.