На 11 май за десета поредна година се проведоха традиционните филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти, организирани от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. В Четенията участваха студенти и докторанти от няколко български университета, които представиха своите научни разработки в две секции: езикознание и литературознание. Сред отличените беше и докторантката от ФЖМК Ива Иванова (научен ръководител доц. д-р Андреана Ефтимова), която спечели трета награда.
Виж повече тук.