От началото на новата адемична година във Факултета по журналистика и масова комуникация Мивако Ноте води курс по японски език и култура. Курсът е избираем и е част от учебната програма на новата специалност „Комуникационен мениджмънт“. Курсът запознава студентите от специалността с основите на японския език, а за да усвояват бързо и лесно, преподавателката контактува активно с тях използвайки социалните мрежи.
Така, всеки ден тя им изпращам мейли на лесен японски . За да привикнат с японските йероглифи, Мивако им пише едновременно на японски и английски. Например, чайна церемония お茶会(おちゃかい、tea ceremony. Чрез подбрания медиен материал студентите се запознават с японските традиции, с японската култура. „Занесох в учебната зала жълти листа гинко, червени листа от есенните сакури, за да мога да предам на студентите чувството на японците към смяната на сезоните. Говорих им за моно но аваре, за смисъла на калиграфския свитък с изписания надпис ичиго, ичие - един момент, една среща.“, казва преподавателката.
Краят на първия семестър в обучението бе ознаменуван с практика на японката чайна церемония. Самата церемония се провежда в българския Урасенке Танкокай Клуб, където има напълно обзаведена чайна стая. На първата церемония двама сенсеи, преминали обучение в Киото и облечени в кимона, посрещнаха студентите като им представиха ритуала от седяща поза до поемането на купичката чай матча с прекрасен зелен цвят. Първите впечатления на студентите са: щастие happy(幸せ)、 концентрация concentrate(集中する)、хармония harmony(調和)、 гостоприемност hospitality(おもてなし)、любопитство curious(好奇心をそそる)、спокойствие calm(静寂)、 различие different(独特な)、 задоволство satisfaction(満足)。Проведено бе и състезание за използване на японски клечки за ядене хаши. Така студентите разбраха, че не е трудно да се изполват клечки, за да се опитат японските ядки гинко.