Уважаеми колеги,

препоръчваме ви преди насрочената дата за изпит да се свържете със съответния преподавател за уточнения по неговото провеждане.Индивидуални протоколи за предстоящата поправителна сесия (16.08.2021г. – 03.09.2021 г.) ще се издават дистанционно. Студентите, които се нуждаят от индивидуален протокол, за да се явят на изпит, трябва да заплатят таксата за издаване на протокола чрез банков превод по сметката на Софийски университет:

БНБ - централно управление

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC: BN BG BG SD

В бордерото на основание се вписва: ФЖМК, Факултетен номер, ИП

Сканираното/снимано банково бордеро, както и наименованието на дисциплината, за която е необходим индивидуален протокол се изпращат:

за студентите ОКС „бакалавър“ - evelinh@uni-sofia.bg

за студентите ОКС „магистър“ - hvladova@uni-sofia.bg