Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Национална научно-практическа конференция на тема:

Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози

Конференцията се организира по повод 25-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ и е посветена на 135-годишнината от основаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

25kn

Конференцията ще се проведе на 19 и 20 май 2023 г. в рамките на Майските дни на културата на Софийския университет във Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. „Московска“ 49, ет. 2, зала „Аула Магна“.
Най-учтиво каним за участие както изследователите на медиите и комуникационната среда, така и професионалистите от сферата на книгоиздаването, книготърговията и библиотечното дело.
Факултетът по журналистика и масова комуникация насърчава експертния диалог в оповестяването на нови и задълбочени изследвания по проблемите на съвременното книгоиздаване.
Конференцията си поставя за цел да обедини академичната експертиза и практическия опит в  следните тематични области:

 • Иновации и традиции в книгоиздаването;
 • Преходът в книгоиздаването – икономически и технологични тенденции;
 • Медийни формати на книгата;
 • Пазарни тенденции – световни и национални измерения;
 • Издателският маркетинг във виртуалното пространство;
 • Съхранение на книжовното наследство;  
 • Динамика на читателските нагласи;
 • Дигитализация на издателските процеси;
 • Стимулиране на интереса към книгата.

Докладите, изнесени на Конференцията, ще бъдат издадени в сборник с научно рецензиране.
    
Ще очакваме заявките за участие до 20 април 2023 г.

Молим да попълните приложения формуляр и да го изпратите на адрес: vanjas@uni-sofia.bg.
    
Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта https://fjmc.uni-sofia.bg.
    
Време за представяне на докладите: до 15 минути.
Работен език на конференцията: български.

Научен комитет:

 • Проф. д-р Веселина Вълканова
 • Проф. д-р Ефрем Ефремов
 • Проф. д-р Тотка Монова
 • Доц. д-р Милена Цветкова
 • Доц. Георги Лозанов    

Организационен комитет:

Проф. д-р Ефрем Ефремов, ас. д-р Виктория Бисерова, д-р Георги Александров, гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Гриша Атанасов, Ваня Стоянова
    
Кореспонденция и връзки с обществеността:
Ваня Стоянова: vanjas@uni-sofia.bg