На 15 май се открива изложбата „25 години специалност „Книгоиздаване“

Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването на изложбата, посветена на началото на академичното образование по книгоиздаване в България. Откриването ще се състои на 15 май 2023 г. в централното фоайе на Ректората на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" от 16 ч.
knИзложбата „25 години специалност „Книгоиздаване“ се организира от Факултета по журналистика и масова комуникация и от Катедрата "Пресжурналистика и книгоиздаване".
Две са основните теми на изложбата: развитието на специалността през този четвърт век и издателските проекти на студентите. Историческият аспект е представен чрез снимки и факсимилета, запечатали важни моменти от академичната дейност на студенти и преподаватели. Отразени са различни събития като откриване на учебна година, дипломиране, защити на дипломни работи, премиери на книги.Творческата дейност е представена чрез списанията и книгите, създадени през годините от студентите по книгоиздаване в резултат от учебния процес. В изложбата намират място медийният отзвук на създаденото от студентите и академичния състав. С висока документална стойност са снимките на студентите от първия випуск, както и черновата на писмото на тогавашния Ректор проф. Иван Лалов до Министерството на образованието и науката, с което се аргументира необходимостта от университетско подготовка на кадри за българското книгоиздаване.
Експозицията ще бъде достъпна за разглеждане от 15.05. до 19.05.2023 г. в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет, след което ще бъде преместена във фоайето на Факултета по журналистика и масова комуникация за откриването на Националната научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози", посветена също на годишнината на академичното образование по книгоиздаване.
dkn