Изпитна сесия, бакалаври, редовно обучение, летен семестър - 13.06. - 08.07.2022 г. (актуализирано на 30 май 2022 г.)

Изпитна сесия, магистри, задочно обучение, летен семестър - 20.06 - 08.07.2022 г. (актуализирано на 14 юни 2022 г.)

Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити студентите могат да подават, както следва:

за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:

- evelinh@uni-sofia.bg

за ОКС „бакалавър“, специалност „Журналистика“:

- rfilatova@uni-sofia.bg

за ОКС „магистър“:
- hvladova@uni-sofia.bg