От 28 август до 21 септември 2023 г. можете да кандидатствате за 14 магистърски програми на ФЖМК за учебната 2023/2024 г. (зимен прием). Подаването на документи за кандидатстване става чрез електронната система на факултета.

Повече информация