Участвайте в Студентския конкурс „Като Бернайс“

Студентският конкурс „Като Бернайс” е отворен за записване. Тази година студенсткият конкурс няма тема, а задача. Предизвикателството към студентите ще бъде да представят кампания на Бернайс като използват изкуствен интелект.

bdvСтудентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации. Тазгодишното издание на конкурса се организира съвместно от БДВО и Катедра "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" на ФЖМК.

Задача: Изграждане на “Мотивираща кампания, която да насърчи целевата аудитория да премине от Едисоновата крушка към лед осветление”

Насоки:

  •     студентите могат да работят по една или няколко от тези насоки. Познаването на степента на развитие на AI е основата, на която да бъде развита темата:
  •     използвайте изкуствения интелект при разработването на кампанията – генериране на съдържание, мониторинг и оценка на комуникациите, управление на комуникациите на оперативно ниво или дори за  идентифициране на потенциални кризи и управленски решения.
  •     изберете някоя от идеите на Бернайс и предложете обогатяването и чрез използване на AI.
  •     кампанията трябва да отговаря на етичния кодекс на PR професията.

Регламент:

В конкурса могат да участват студенти в специалности, свързани с комуникациите (PR, комуникации, реклама, маркетинг) от един до трима в екип, които трябва да подготвят и представят своята гледна точка към актуалната тема. Всеки екип се води от ментор (преподавател на някой от студентите от съответния университет), който ръководи отбора при подготовката на темата. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Темата трябва да бъде разработена под формата на презентация.

Жури.

По време на презентациите всеки екип в рамките на 15 минути (10 минути представяне и 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

  •     Всички ментори на екипи – по право
  •     Представител на УС на БДВО

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

  •     За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.
  •     За ментора на екипа победител – грамота.
  •     За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация.

Всеки отбор трябва да се регистрира до 20.11.2023 г. с имейл до office@bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място.

Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури на 23.11.2023 г. в Аула Магна на ФЖМК.  Часовете на представяне и онлайн платформата, на която ще се провеждат презентациите, ще бъдат посочени допълнително на всички регистрирани.