Среща с кандидата за Ректор проф. д-р Климент Найденов във ФЖМК

На 20 ноември във Факултета по Факултета по журналистика и масова комуникация се проведе среща с кандидата за ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ - проф. д-р Климент Найденов.
В Аула Магна на ФЖМК деканът проф. Веселина Вълканова даде думата на проф. Найденов, който представи визията си за развитието и управлението на СУ. 

nayd
Програмата, по която ще управлява и развива Университета е разгърната в няколко основни направления - възвръщане на позицията ни на национален лидер на политиките за висше образование; издигане на общественото положение на академичната общност чрез достойно заплащане, подходящи условия за труд, обезпечаване на научните изследвания; инвестиране в студентите, чрез осигуряване на модерна образователна среда; увеличаване на кандидат-студентите от страната и чужбина и др.
Основните акценти, изведени в програмата са институционална прозрачност, достойно заплащане и работа в екип.
Проф. Климент Найденов е декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски„. Професор е в Катедрата „Регионално развитие„. Кандидатурата му за ректор е издигната с решение на Общото събрание на ГГФ.
На 21 ноември е последната от поредиците срещи с кандидатите за ректор на СУ  - с проф. д.п.н. Милен Замфиров. Началото е от 16:00 ч. 
Новият ректор на Софийския университет ще бъде избран на 22 ноември.