Среща с кандидата за Ректор проф. д.п.н. Милен Замфиров във ФЖМК

milenНа 21 ноември, ден преди изборите за нов ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, кандидатът  проф. д.п.н. Милен Замфиров посети Факултета по журналистика и масова комуникация. 
Деканът на ФЖМК проф. Веселина Вълканова посрещна проф. Замфиров в Аула Магна, щрихирайки професионалния му и академичен опит. 
В мандатната програма за развитие на най-старото висше училище в България проф. Замфиров е заложил, управление, основано на идеята за прозрачност и с пълното съобразяване с нормативните актове.
Предложената управленска политика включва стремеж към създаване на нов тип академична култура и творчески диалог, търсене на възможности за увеличаване възнагражденията на преподавателите и непреподавателския състав в Университета, стратегия за кадрово израстване на преподавателите, активна обратна връзка между студенти и преподаватели, максимална гъвкавост на учебните планове и мн. др. 
Основен акцент при представянето на проф. Замфиров бе поставен върху опазването на идентичността на Софийския университет.
Проф. Милен Замфиров от 2019 г. е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. През годините работата му е била в Дневен център за деца с увреждания, в Института за космически изследвания и технологии на БАН, в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. 
Кандидатурата за ректор на СУ на проф. Замфиров е издигната от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.
Така и четиримата кандидати за ректор на Софийския университет представиха програмите си пред академичната общност на ФЖМК. Новият ректор ще бъде избран на 22 ноември.