Докторантски семинар „Медии и комуникации“ - 11 и 12 декември 2023 г.

Факултетът по журналистика и масова комуникация ще проведе ежегодния си Докторантски семинар „Медии и комуникации“ на 11 и 12 декември 2023 г. в платформата за видеоконференции Zoom.
Докторанти от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация ще вземат участие в семинара с 10-минутни доклади. Докладите са свързани с актуалните им изследвания в областта на обществените комуникации и информационните науки, с методологиите и подходите при подготовката на дисертационните трудове

buch1

Каним всички студенти, докторанти, постдокторанти, преподаватели и изследователи за участие в обсъжданията и дискусиите. Семинарът ще даде възможност на младите ни изследователи  да запознаят аудиторията с различни подходи, интерпретации и обобщения в комуникационните изследвания.

Разработките, подготвени за Докторантския семинар, след положително двойно рецензиране ще бъдат включени в новия том от поредицата докторантски сборници „Медии и комуникации“.
Очакваме Ви!

Програма на семинара

11 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

ОТКРИВАНЕ И СУТРЕШЕН ПАНЕЛ: 10.00 – 12.00 ч.

10.00 ч.
Приветствие от Декана на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова

https://us02web.zoom.us/j/81584276011

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИИТЕ

Модератор: проф. д-р Николай Михайлов

Светозара Величкова: Предизвикателствата пред институционалния ПР в дигиталната ера
Ина Къндева: Прилагане на целите за устойчиво развитие в телекомуникационния сектор в Европа
Лазар Шишманов: По следите на политическите убеждения: Непроменима вроденост или плод на задълбочени анализи
Нихал Йозерган: Турският проект „Държава – Цивилизация” (препозиционирането на Турция в предстоящия многополюсен свят)
Тодор Беленски: Непрозрачните медии – сянката на съмнението     
Мелина Василева: Регионални медии и изкуствен интелект
Мелани Симеонова: Мотивация на креативния персонал в медийната организация
Дискусия

СЛЕДОБЕДЕН ПАНЕЛ: 12.00 – 14.00 ч.

ПОЛИТИКА, ПУБЛИЧНОСТ, ЦЕННОСТИ

https://us02web.zoom.us/j/85939449618

Модератор: проф. д-р Николай Михайлов

Александър Георгиев: Афективна теория и реч на омразата: критически възможности 
Елеана Генчева: Етични норми и тяхното място при медийното отразяване на инциденти в новините
Димитър Стоянович: Аудио-визуалните изкуства като част от пропагандната машина на Великите сили по време на Втората световна война. Пропагандното кино на САЩ, Германия, Великобритания, Италия и СССР - общи черти и концептуални различия
Ивана Хиткова: Мотиви за разпространение на невярна или подвеждаща информация. Взаимозависимост между вида дезинформация и степента на вреда на обществения интерес
Николай Чадаров: Различия в схващанията за комуникационната стойност на военния парад и клетвата в Българската армия
Деана Атанасова: Съвременното обучение по религия в училища с мултиетническа среда като форма на общуване, гражданска солидарност и опит за преодоляване на етническата стигма
Вяра Иванова: Медийна репрезентация на проблема с бедността в България
Теодора Колева: Изследване на ключовите комуникационни послания, изграждащи медийния образ на младия човек, израснал без родителска грижа
Дискусия

СЛЕДОБЕДЕН ПАНЕЛ: 14.00 – 16.00 ч.

КОМУНИКАЦИЯТА  - ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА

Модератор: проф. д-р Симеон Василев

https://us02web.zoom.us/j/84248643050

Венцислав Василев: Изкуственият интелект в медиите - заплахи и перспективи
Кристина Юрукова: Развитие на рекламната индустрия в дигиталната ера
Ивета Йорданова: Достъпност в онлайн медиите: предизвикателства по време на сърфиране в новинарските уебсайтове
Олга Колар: Дезинформация в социалните медии: средства и методи за психологическо въздействие на потребителя
Нина Стоилова: Ролята на поколение GenZ в дигиталния свят 
Неделина Петкова: Култура по време на пандемия - От концертни зали до lifestream: Еволюцията на потреблението на музика
Петя Чакърова: Анализ и визия за създаването на съвети по въпросите на социалните услуги и прилагане на нормативните разпоредби - комуникационни стратегии и медийно отразяване
Александра Дянкова: Създаването на бранд идентичност на нова марка чрез онлайн дигиталната платформа 99designs
Дискусия

12 декември 2023 г.

СУТРЕШЕН  ПАНЕЛ: 10.00 – 12.00 ч.

КОМУНИКАЦИЯ И КОМУНИКАЦИОННИ ИНДУСТРИИ

https://us02web.zoom.us/j/81836562173

Модератор: доц. д-р Мила Серафимова

Николета Костадинова: Бизнес моделите в българските медии. Анализ върху дигиталните издания на в. „Капитал“, в. „Тема спорт“ и в. „Телеграф“
Тома Николчев: Комуникационните техники, използвани при осъществяване на измами чрез социалните мрежи от финфлуенсърите „Гоблин банда“
Моника Димитрова: Приложение на обогатена реалност в книгоиздаването. Изследване на българския контекст
Валентина Маринова: Интегрирани маркетингови комуникации или Връзки с обществеността – комуникациите на неправителствените болнични организации
Кирил Янев: Комуникативни аспекти на брандинг персоналното продаване
Максим Бехар: Изкуственият интелект и етиката в PR бизнесa
Мария Кръстева: Динамика и проблеми на секторния PR в неконвенционалната енергетика
Ивайло Цолов: Вътрешен подбор на кадри и подбор на кадри чрез агенция в сравнителен план. Подходи при маркетирането
Елена Матеева: Устойчивото развитие като инструмент за политика -  практическа ангажираност или парламентарно представен популизъм
Дискусия

СУТРЕШЕН  ПАНЕЛ: 10.00 – 12.00 ч.

ЖУРНАЛИСТИКА, КОМУНИКАЦИЯ, ИСТОРИЯ

https://us02web.zoom.us/j/88914007511

Модератор: доц. д-р Орлин Спасов

Жейна Желева: Опожаряването на Стара Загора през руско-турската война и нейните фотографии
Велина Велинова: В. “La parole bulgare” (1936 – 1943) в аналитичен контекст за началото на Втората световна война, връщането на Южна Добруджа, присъединяването на Царство България към Тристранния пакт
Биляна Райкова Ковачев: Рекламната комуникация в дамската преса от началото на ХХ в. до 09.09.1944 г.
Веселина Петрова: Из българо-македонските отношения в българската периодика до 1944 г.
Йотка Панчева: Въпроса за властта. Визуалната   журналистика в процесите за създаване на значение
Диляна Кирковска: Продуцентската роля на българското национално радио и българската национална телевизия като част от обществената им мисия
Александра Илиева: Българското национално радио в Интернет среда - влияние на аудио и видео подкастите върху аудиторията
Цветелина Якимова: Потребителски нагласи към видео стрийминг платформите в България
Милена Илиева: Значения на цветовете – силата и символиката на цветовете във визуалната комуникация
Дискусия