От ръкопис към алгоритъм

alg
Автори

Студентите по книгоиздаване във втори курс през учебната 2023/2024 г.

Тип журнал
Книга