Студентската програма на Европейската организация за ядрени изследвания предлага стаж в множество области, сред които библиотечни и информационни науки, комуникация и връзки с обществеността. Избраните студенти ще имат възможност да прекарат в ЦЕРН от 2 до 12 месеца и да се включат в ежедневната работа на мултикултурните и мултидисциплинарни екипи, както и да работят по интересни проекти с някои от най-ярките умове в своите области. Този стаж им позволява да завършат бакалавърската или магистърската си работа в ЦЕРН. Студентите, които кандидатстват, трябва да са завършили поне 18 месеца в степен бакалавър или магистър към момента на следващата комисия за подбор, която ще се проведе през декември 2021 г., и трябва да останат записани като редовни студенти през целия период на стажа. Срокът за кандидатстване е 11 октомври 2021 г.