Излезе от печат сборникът „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21 век“, съдържащ докладите от международната Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа – CEECOM 2019. От 19 до 21 юни 2019 год.

Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше домакин на 12-ото издание на ежегодната конференция. Събитието се проведе съвместно с Европейската асоциация за изследвания и образование по комуникации (ECREA).

В сборника са включени доклади и научни съобщения на участвалите близо 190 учени от 28 държави, които представиха изследванията си в рамките на 30 тематични панела. Изданието е на ФЖМК, отпечатано в Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Сборникът „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21 век“ е достъпен и онлайн в Central and Eastern European Online Library.