Българската асоциация на рекламодателите (БАР) стартира 6-тото издание на конкурса BAAwards 2019, „Четвъртото измерение“. В четвъртото измерение активно си взаимодействат всички създадени до момента математически, маркетингови, рекламни и корпоративни формули за успех, за да изведат на нов етап професионалното сътрудничество в сектора. Заедно с рекламодателите и комуникационните агенции имате шанс да станете част от най-добрите в маркетинговите комуникации.
Ако Вие сте студентски екип, способен да предложи изключителни маркетингови, рекламни и комуникационни решения за бизнеса,
участвайте в BAAwards-2019 студентски конкурс!
За да се включите в BAAwards 2019, трябва да подготвите и изпратите рекламно-комуникационна кампания на тема „Пускане на пазара на нов брандиран продукт или услуга в съществуваща категория“ в бизнес сектор по Ваш избор.
Проектите ще оценява жури на BAAwards 2019, съставено от водещи български професионалисти в сферата на маркетинга и рекламата, представители на големи рекламодатели-членове на БАР, на комуникационни агенции-членове на БАКА и на агенции за пазарни и потребителски проучвания-членове на БАМОР.
Условия и срокове - на сайта на конкурса