За всички студенти от първи до трети курс, които се интересуват от   журналистика и медии: кандидатствайте сега за програмата SUSI за  обучение в САЩ през 2022 година.

usbТова е петседмична академична  програма в Arizona State University. Всички разходи ще бъдат покрити. Повече информация можете да намерите на нашия уеб сайт.

Кандидатствайте преди 10 декември 2021 г. на адрес: https://bg.usembassy.gov/education-culture/exchanges-to-u-s-from-bulgaria/2018-study-unites-states-institutes-susi-student-leaders-civic-engagement/