bern2

Факултетът по журналистика и масова комуникация спечели грамота за цялостно представяне на Студентския конкурс „Като Бернайс”, който се организира от Българското дружество за връзки с обществеността в рамките на „Денят на Бернайс” (25-26 ноември 2021) и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации. Първите три места бяха заети от екипите на ФЖМК.

bern

В конкурса, проведен в юбилейната двадесет и пета година от създаването на БДВО, участваха екипи от студенти от ФЖМК, УНСС и др., които подготвиха и представиха Комуникационна кампания за стимулиране на ваксинирането против COVID-19.

Даниела Найденова, Ростислав Волков и Маглена Гуркова от III курс „Връзки с обществеността“, с ментор доц. д-р Мила Серафимова, спечелиха първо място. Кампанията на спечелилия отбор – „30 % не стигат, за да сме 100% заедно“, беше представена от студентите пред жури на БДВО и предавана на живо онлайн.
На второ и трето място също се класираха отбори на ФЖМК от специалностите  „Комуникационен мениджмънт“ и „Журналистика“:

• Второ място

Теодора Апостолова, Радина Белева, Димитър Димитров; ментор проф. д-р Теодора Петрова

• Трето място

Ивайло Стефанов, София Боянова, Василий Князев, ментор Елена Славкова

Симеон Борисов, Владимир Ванчев, Алекс Влахов, ментор Мануела Тотева

Награждаването се състоя на тържествена церемония, посветена на 25-тата годишнина от създаването на БДВО.