Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще постави официално началото на новата 2021/2022 г. за задочното обучение на 10 септември от 10 ч. в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация,ул. Московска No49.

Ще раздадем студентските книжки на студентите първокурсници задочно обучение от специалностите ЖУРНАЛИСТИКА и ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА и ще им кажем „Добре дошли!“ във ФЖМК.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!