Гласът на "Поколението Z". Студентска медия, трибуна за свежи мнения, истории и идеи. Made in ФЖМК.
 
 
Учебният новинарски сайт се използва като инструмент при обучението по „Онлайн журналистика” във Факултета по журналистика и масова комуникация. Студентската медия е създадена по проект за научни изследвания на СУ„Св. Климент Охридски” за подкрепа на докторанти № 80-10-138/25.04.2018.