Поправителна изпитна сесия ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ - 21.08.2023 - 03.09.2023 г.

Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити  в рамките на сесията студентите могат да подават както следва:

за специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“:
- rfilatova@uni-sofia.bg
за специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:
- stelasm@uni-sofia.bg