Заповед на Декана за записване в по-горен курс

Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити:

за специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“:

- rfilatova@uni-sofia.bg

за специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:
- stelasm@uni-sofia.bg