Телевизия "Евроком" открива позиции за стажант–репортери.

Какво представлява стажантската позиция:
На кандидатстващите се дава възможност да практикуват в напълно реална работна среда, с конкретни задачи, крайни срокове и резултати .
Натрупването на практически опит и допълнителни теоретични знания помагат за по–бързото напредване в избраната професия, създаване на контакти и опознаване на структурата и изискванията на работата.
Минимална продължителност на стажа: 1 месец

Условия за кандидатстване:
1. Владеенето на Английски и/или Руски език е предимство
2. Да сте студент по журналистика, филология, икономика или финанси, без значение от формата на обучение.
3. Да сте завършили първата година от обучението си.
4. Автобиография
5. Да сте на разположение по 8 часа на ден в диапазона 8:00 – 20:00 часа.
Предимства:
1. Инициативност и идеи за различни материали по ресора, за който кандидатствате
2. Желание и постоянство.
3. Работа в екип и свободно комуникиране с колеги
4. Креативност и прецизност.

Какво предлага стажантската програма за репортери:
1. Обучение и практика при създаване на текстове за отдел Новини
2. Практически опит през всичките стъпки на създаване на материал.
3. Излъчване на авторски материали в емисиите Новини, както и в ресорните предавания на телевизията
4. Практически репортерски опит при различни ситуации – интервюта, коментари, новини, обзор, анкети и др.
5. Възможност да запазите своите материали, за да послужат като част от професионалното ви портфолио или за курсова работа в обучението ви.
6. Издаване на служебна бележка за преминат стаж.
7. Възможност за ненормирана заетост при предварително уточнен график.
Стажът не гарантира наемане на работа.
Успешното завършване на стажантската програма
автоматично ви дава предимство при кандидатстване за работа в телевизия "Евроком".
По взаимно желание срокът на стажа може да се удължава.
Тип на договора за времето на стажа - граждански, с ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД

Контакт: novini@eurocom.bg