2000

Сборници

 1. 21. век – век на хиперманипулацията (Reversive public relations): Сборник материали от Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 26-28 юли 2000, Нов български университет, Департамент Масови комуникации. Състав., ред. Десислава Бошнакова. – София: Нов бълг. унив., 2000. – 128 с. ISBN 954-90501-2-2
 2. Алтернативната телевизия: Кабелни мрежи в столицата и в някои региони на България: Проучване на колектив от Факултета по журналистика и масова комуникация. Състав., ред. Константин Ангов. Рец. Иван Стефанов, Влъчко Кунчев. – Враца: Псидо, 2000. – 296 с. ISBN 954-9996-11-5
 3. Би Би Си в България = BBC and Bulgaria. Състав. Филип Панайотов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2000. – 128 с. ISBN 954-8194-42-2
 4. Българите = The Bulgarians: Албум. Авт. Марко Семов и др. Под общ. ред. на Александър Фол. – София: Тангра ТанНакРа Общобълг. Фондация, 2000. – 136 с. ISBN 954-9717-14-3
 5. Гражданското общество и електронните медии: Проект Темпус "Университетски център за продължаващо обучение на журналисти": №1. Състав. Лилия Райчева, Ирина Иванчева. Науч. ред. Веселин Димитров. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2000. – 103 с. ISBN 954-8194-41-4
 6. Достъп до информация и местни медии II. – София: Програма Достъп до информация, 2000. – 80 с. ISBN 954-9953-06-8
 7. Етническата преса в България. Ред. Росица Стойкова. – София: Български хелзинкски комитет, Българска медийна коалиция, 2000. – 176 с. Available from: https://bghelsinki.org/media/uploads/special/ep-2000.pdf
 8. Иван Богоров: Бележит книжовник на българското Възраждане: Възпоменателни четения по повод 180 год. от рождението му. Състав., ред. Веселин Димитров. – Карлово: Факултет по журналистика и мас. комуникация, Община Карлово, 2000. – 60 с. ISBN 954-8194-40-6
 9. Интеркултурна комуникация и гражданско общество. Състав. Пламен Макариев. – София: Минерва, Scorpion, 2000. – 198 с. ISBN 954-8210-49-5
 10. Малцинствата в медиите – реалности и предразсъдъци: [Сб. материали]: Международна конференция, София, 25-26 октомври 1997 г. Ред. Венета Хаджийска. Предг. Савелина Данова. [2. изд.]. – София: Проект Права на човека, [2000]. – 119 с. (без ISBN)
 11. Медии и митове: Материали от семинар "Медии и митове", София, 1996-1998. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2000. – 408 с. ISBN 954-8194-38-4
 12. Медии и преход. Състав. Георги Лозанов, Лиляна Деянова, Орлин Спасов. – София: Център за развитие на медиите, София, 2000. – 357 с. ISBN 954-90517-2-2
 13. Медиите във Великобритания и САЩ. Състав. Мадлен Василева Данова. Предг. Веселин Димитров. – София: Полис, 2000. – 136 с. ISBN 954-90728-1-9
 14. Медиите и драматичният случай с българските медици в Либия: Подходи, постижения, дефицити: Конференция, организирана от София, 18 ноем. 2000 г. Предг. Петко Георгиев. – София: Фондация Център за независима журналистика, 2000. – 157 с. (без ISBN)
 15. Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество: Сборник. Състав. Тодор Петев, Минка Златева. – София: Никс Принт, 2000. – 310 с. ISBN 954-90745-1-X
 16. Пъблик рилейшънс и реклама: Сборник. Състав., науч. ред. Георги Калагларски. – София: Атлантис–ГК, 2000. – 184 с. (без ISBN)
 17. Три дискусии: Образът на войната в българската култура – днес и вчера; Политическият елит и младите – проблеми на комуникацията; Академия и книга. Състав. Пламен Дойнов. – София: Акад. център за литература и култура, Нац. студентски дом, 2000. – 111 с. ISBN 954-90721-1-8
 18. British & American Mass Media. By Madlen Danova, Valentin Iliev, Eleana Haworth, Danail Danov, Krasimira Olah. Ed., [pref.] by Madeleine Vassileva. – Sofia: Polis, 2000. – 128 с. ISBN 954-90375-9-2

Монографии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Книгата: Интегрирана маркетингова комуникация на книгата. – София: Ciela, 2000. – 255 с. ISBN 954-649-283-3
 2. Алфандари, Елиезер. Медиите и властта: Журналистиката между свободата на словото и социалната отговорност. – София: Тилиа; Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000. – 160 с. ISBN 954-717-156-9, ISBN 954-430-697-8
 3. Ангов, Константин. Телевизията: Нови термини и съчетания. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2000. – 143 с. (без ISBN)
 4. Атанасов, Костадин. Наръчник на радиоводещия. – София: Център за развитие на медиите, 2000. – 261 с. ISBN 954-90517-3-0
 5. Бакърджиева, Теодора. Съвременни комуникации II: Какво може да се открие в Интернет?; Как да се намери информация в Интернет? 2. доп. изд. – Варна: Славена, 2000. – 288 с. ISBN 954-579-096-2
 6. Белоконски, Петко. Истина по време на война: Пропагандата в България през 1941-1944. Предг. Андрей Пантев. – София: Атлантис-КЛ, 2000. – 238 с. ISBN 954-9621-13-8
 7. Гецов, Антон. Езикови манипулации в спортната преса. – В. Търново: Faber, 2000. – 178 с. ISBN 954-9541-55- X
 8. Декало, Феня. Печатът на български език в Израел (1949-1982). – София: Соф. новини, 2000. – 176 с. ISBN 954-9884-03-1
 9. Димитров, Димитър; Мутков, Валентин. Телевизионна и видеотехника. – Русе: Русенски унив. А. Кънчев, 2000. – 95 с. ISBN 954-712-079-4
 10. Димитров, Красимир. Психология в рекламата: Психологическо въэдействие и решение на проблемите: Ръководство към действие. – Варна: Колор принт, 2000. – 104 с. ISBN 954-8284-96-0
 11. Димитрова, Милена. Парламент и журналистика. – София: IDG България, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2000. – 104 с. ISBN 954-8194-44-9
 12. Добрев, Красимир. Медиите срещу корупцията: Пречки и рискове за разследващата журналистика. – София: Фондация Гражданска връзка, 2000. – 129 с. ISBN 954-477-091-7
 13. Доганов, Димитър; Палфи, Ференц. Рекламата каквато е. 5. изд. – София: Princeps, 2000. – 360 с. ISBN 954-8067-54-4
 14. Замбова, Антония. Манипулативни езикови стратегии в печата. – София: Сема РШ, 2000. – 160 с. ISBN 954-90591-2-X
 15. Иванов, Димитър. Левият вестник в България (1892-2000): Социална ангажираност, национална отговорност. – София: Европреса, 2000. – 252 с. (без ISBN)
 16. Иванова, Диана. По следите на анонимното авторство в печата през Възраждането. – Пловдив: Макрос 2001, 2000. – 204 с. ISBN 954-702-055-2
 17. Каменов, Камен. Увод в мениджмънта на рекламата: Пътят за постигане на рекламните цели. – София: Лаков Прес, 2000. – 239 с. ISBN 954-483-047-2
 18. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация. 2. прераб. изд. – София: Ciela, 2000. – 190 с. ISBN 954-649-309-0
 19. Константинова, Здравка. Държавност преди държавата: Свръхфункции на българската възрожденска журналистика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. – 263 с. ISBN 954-07-1407-9
 20. Кръстев, Светозар. Рекламата: Понятия; Правила; Примери. 2. прераб. и доп. изд. – София: Ciela, 2000. – 273 с. ISBN 954-649-261-2
 21. Кулевски, Цветан. Реторика на публичното послание. – София: Алекс имидж консулт, 2000. – 158 с. ISBN 954-90628-1-3
 22. Любомир Стойков: Био-библиография = Ljubomir Stojkov: Bio-bibliography. Състав. Силвия Къдрева. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2000. – 117 с. ISBN 954-523-056-8
 23. Мирчев, Димитър. Четенето като диалог. – София: Глория Мунди, 2000. – 128 с. ISBN 954-9665-07-0
 24. Монова, Тотка. Думите, които разделят: Политическият дискурс в печата. – София: Парадокс, 2000. – 256 с. ISBN 954-553-046-4
 25. Пешева, Маргарита. Брод: Визуалната култура 2000-1986. – София: Магус, 2000. – 344 с. ISBN 954-90310-2-0
 26. Попов, Мирослав; Давидов, Божимир. Осигуряване на подкрепата на общественото мнение за реформата на здравната система: Актуална комуникационна политика в здравеопазването. – София: Нац. център по здравна информация, 2000. – 126 с. ISBN 954-8541-03-3
 27. Рангелова, Жана. Комуникации и връзки с обществеността: Философски въпроси на социалната комуникация. – Варна: ТУ, 2000. – 236 с. ISBN 954-20-0136-3
 28. Рафаилова, Генка. Маркетинг и реклама в туризма. – Варна: Унив. изд. ИУ, 2000. – 217 с. ISBN 954-21-0099-X
 29. Спасов, Орлин. Преходът и медиите: Политики на репрезентация (България 1989-2000). – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2000. – 200 с. ISBN 954-8194-43-0
 30. Стойков, Любомир. Световната мода: Ч. 1: Англия и Франция. – София: От игла до конец, 2000. – 226 с. ISBN 978-954-92346-3-3
 31. Тачева, Виолета. Делова комуникация за здравен мениджмънт. – Варна: Мед. унив., 2000. – 68 с. ISBN 954-9685-11-X
 32. Тонев, Здравко. Радиото в България. – София: ИК Ваньо Недков, 2000. – 233 с. ISBN 954-8176-51-3
 33. Халачев, Любомир. Направи си сам... обществена телевизия. – София: Издателско ателие Аб, НАТФИЗ Кр. Сарафов, 2000. – 112 с. ISBN 954-737-074-X
 34. Харизанова, Таня; Василев, Васил. Журналисти на прицел. – София: Фондация Бълг. адвокати за правата на човека, 2000. – 304 с. ISBN 954-90548-5-3
 35. Цветкова, Милена. Комуникационен мениджмънт. – София: Gaberoff, 2000. – 160 с. ISBN 954-9607-36-4
 36. Цветкова, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър. – София: Gaberoff, 2000. – 150 с. ISBN 954-9607-17-8
 37. Цонева, Иванка. Анатомия на рекламата: Основи, механизми, резултати. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2000. – 372 с. ISBN 954-23-0010-7
 38. Чолаков, Радомир. Право на радио-телевизионните организации в България. – София: Ciela, 2000. – 207 с. ISBN 954-649-355-4

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Надминува сичките: Първи книжевни известия за Вазови стихосбирки. В: Юбилеен лист “Дядо ли е Дядо Вазов”. София, 2000, №11 (ноември), с. 4.
 2. Абаджимаринова, Румяна. Някои особености в социализацията на книгата в края на ХІХ и първите години на ХХ век. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 377-394.
 3. Алфандари, Елиезер. За професионалния статут на журналистиката в България. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 7-23.
 4. Ангелов, Божидар; Малинова, Лучия. Социално-педагогически функции на изкуството в контекста на масовата и художествената комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по начална и предучилищна педагогика = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs. Т. 87 [за 1994], 2000, с. 103-128.
 5. Ангелова, Вяра. Кризата в Чешката телевизия и бъдещето на обществената медиа. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2000-2001, №45, с. 235-248.
 6. Ангелова, Вяра. Филмите по кабелите – фалшивият избор. В: Алтернативната телевизия: Проучване на колектив от Факултета по журналистика и масова комуникация. Враца: Псидо, 2000, с. 186-209.
 7. Андреева, Евелина. Фотографията [в България] като журналистика. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №12 (дек.), с. 29-30.
 8. Балабанова, Мариана. Пропедевтика на затрудненията в писмената комуникация [при ограмотяване]. В: Дом, дете, детска градина: двумесечно научно-методическо списание, Год. 7, 2000, №1, с. 3-8.
 9. Бенбасат, Алберт. Музеите. В: България ХХ век: Алманах. София, 2000, с. 659-672.
 10. Бешков, Любен. Румънски периодичен печат в Южна Добруджа (1913-1916 г.) и (1919-1940 г.). В: Добруджа: сборник. Т. 17-18, 2000, с. 151-188.
 11. Бондиков, Венцеслав. Къде се къса връзката между емпиричната социология и рекламата. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №5 (май), с. 8.
 12. Бонева, Вера. Един български глас от Болград: Програми за политически суверенитет на нацията на страниците на в. „Български глас” (1876-1877). В: Исторически преглед: научно-популярно историческо списание, 2000, №3-4, с. 174-187.
 13. Бончева, Ив. Демократични промени в груповата комуникация в стационарната психиатрична помощ. В: Психосоматична медицина = Psychosomatic medicine, Год. 8, 2000, №1-2, с. 143-145.
 14. Василев, Бойко. Медиите и краят на света. В: Пъблик рилейшънс и реклама: Сборник. София: Атлантис-ГК, 2000, с. 28-35.
 15. Величков, Петър. Книжарската фамилия Кравареви в Пловдив. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 7, 2000, №3-4, с. 75-80.
 16. Вълканова, Веселина. Историческо развитие на българската вестникарска графика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 263–294.
 17. Георгиев, Емил. Параполитическата власт [медиите]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №11 (ноем.), с. 3-4.
 18. Георгиев, Людмил. Връзките медии и МВР – исторически аспекти. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 353-367.
 19. Георгиев, Петко. Новините [на българския телевизионен екран]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №12 (дек.), с. 3-4.
 20. Геров, Александър. Детството на TV [телевизията] свършва: Докато властта й намалява, значението й ще нараства. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 2000, №2, с. 14-15.
 21. Дееничина, Мария. Някои особености на днешната аудитория на Би Би Си. В: Би Би Си и България: 60 години предавания за България. Съвместно издание на Факултета по журналистика и масова комуникация и Българската редакция на Би Би Си. София, 2000, с. 102-104.
 22. Дерменджиева, Грета. Компютърно-опосредстваната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 225-241.
 23. Дерменджиева, Грета. Компютърно-опосредстваните комуникационни умения – елемент от готовността ни за информационното общество. В: Образованието и пазарът: Сборник с доклади от Националната научнопрактическа конференция “Образованието и пазарът”, 18-19 май 2000, Пловдив. София: Национален институт по образование, 2000, с. 166-169.
 24. Дерменджиева, Грета. Негативни ефекти от компютърно-опосредстваната комуникация. В: Интернет – среда за нови технологии в информационното общество: Сборник с доклади от Третата научна конференция с международно участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество”, 11-14 окт. 2000 г., Велико Търново. Велико Търново, 2000, с. 53-62.
 25. Дерменджиева, Грета. Обучението в информационното общество: компютърно-опосредстваната комуникация и новата образователна среда. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, 2000, №3, с. 23-29.
 26. Дерменджиева, Грета. Ролята на он-лайн средата за решаване на конфликти. В: ПР и конфликти в демократичното общество. София: НиксПринт, 2000, с. 254-274.
 27. Дерменджиева, Грета. Человек и компьютер – "взаимная любовь"?. В: Международный конгресс “Наука и образование на пороге III тысячелетия”, 3-6 октября 2000 г. Минск, 2000, с. 310-311.
 28. Дерменджиева, Грета; Вълканова, Вероника. Интернет или къде се крие мишката?. В: Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие: Сборник с доклади от международната конференция “Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие”, 1-3 декември 2000, Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Пловдив, 2000, с. 48-51.
 29. Деянов, Петър. Масмедии и масова култура – една културна манипулация. В: Научен алманах Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. Сер. История, култура, медиа: Т. 1. Варна, 2001, с. 103-107.
 30. Димитров, Васил. Специализираните радиоформати. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №11 (дек.), с. 13-15.
 31. Димитров, Веселин. Дарик [радио] – алтернативата!?!. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №11 (ноем.), с. 8–11.
 32. Димитров, Веселин. Журналистиката в гражданското общество – хипотеза. В: Гражданското общество и електронните медии. София, 2000, с. 57–67.
 33. Димитров, Веселин. Ние, българите!. В: Иван Богоров: Бележит книжовник на Българското Възраждане: Възпоменателни четения по повод 180 години от рождението му. Карлово, 2000, с. 7–10.
 34. Димитров, Веселин. Паганини и неговият Страдивариус áПетър Увалиевñ. В: Би Би Си и България = BBC and Bulgaria. София, 2000, с. 87–89.
 35. Димитров, Веселин. Предговор. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 5.
 36. Димитров, Веселин. Увод. В: Медиите във Великобритания и САЩ. Състав. Мадлен Василева Данова. София, 2000, с. 5–6.
 37. Димитрова, Боряна. Малките радиостанции [в България] в капана на рейтингите. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №5 (май), с. 6-7.
 38. Димитрова, Милена. Парламентарната журналистика като барометър за демократичните ценности и за зрелостта на гражданското общество. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 109-119.
 39. Драганов, Минчо. Бизнескомуникации и обществено мнение. В: Пъблик рилейшънс и реклама: Сборник. София: Атлантис–ГК, 2000, с. 48-51.
 40. Драганов, Минчо. Нова историческа разновидност на общественото мнение: Социален и информационен контекст. В: Пъблик рилейшънс и реклама: Сборник. София: Атлантис–ГК, 2000, с. 9-18.
 41. Драганов, Минчо. Приносът на връзките с обществеността за утвърждаване на постмодерното отношение към конфликта. В: Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество. София: Никс Принт, 2000, с. 13-22.
 42. Ефтимова, Андреана. Езикът на телевизионната публицистика. В: Краят на века – раздели, носталгии, надежди. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 365-370.
 43. Ефтимова, Андреана. Синтактични закономерности при употребата на паралингвистични средства в публицистични телевизионни предавания. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2000, №2, с. 95-110.
 44. Замбова, Антония. Популярната таблоидна преса – жанрова, функционална и комуникативна характеристика. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2000, №2, с. 125-136.
 45. Златева, Минка. Само Мюнхаузен беше по-добър! Случаят с натовската ракета в София. В: Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество. София: Никс Принт, 2000, с. 201-213.
 46. Иванов, Константин. Радиостанции без физиономия и радиостанции с физиономия [в България]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2000, №11 (ноем.), с. 12-13.
 47. Илиев, Димитър. Разследващата журналистика. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №11 (ноем.), с. 31-32.
 48. Йорданова, Юлия. Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка. В: Литературна мисъл: двумесечно списание за естетика, литературна история и критика, 2000, №1, с. 113-120; Също в: Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.). София, 2001, с. 76-86.
 49. Йорданова, Юлия. Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата. В: Краят на хилядолетието: Носталгии, раздели и надежди. София, 2000, с. 268-284.
 50. Йорданова, Юлия. Националната участ. В: Разковниче, 2000, №5, с. 5-7.
 51. Йорданова, Юлия. Отечества любезни…: (Етюд върху един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов). В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2000, №1, с. 107-115.
 52. Караиванов, Валентин; Славова, Стоянка. Политически портрети и медии [в България]. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Хуманитарни науки, 2000-2001, №1-2, с. 78-81.
 53. Караиванова, Пенка. Нови значения в балканското дискурсивно пространство. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 79-97.
 54. Караиванова, Пенка. САЩ – новият международен ред: разочарования и страхове. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2000, №1, с. 25-38.
 55. Караиванова, Пенка. Трансатлантическите отношения в светлината на европейската интеграция. В: Европейска интеграция и медии. Проект ТЕМПУС, №2. София, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2000, с. 139-159.
 56. Кирилов, Светлозар. Образите на България и Унгария в „Икономист” през 1997 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 251–261.
 57. Киселинчев, Чавдар. Кой се страхува от глобализацията? В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №8 (авг.), с. 2-4.
 58. Киселова, Наталия. Медиите и политиката в България след ноември 1989 година. В: Понеделник: списание за теория, политика и култура, 2000, №5-6, с. 96-102.
 59. Ковачев, Огнян и др. Международна конференция „Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет”, София, февруари 2000 г. В: Литературна мисъл: двумесечно списание за естетика, литературна история и критика, 2000, №1, с. 5-70.
 60. Козлуджов, Запрян. Еротика на книжното тяло. В: Страница: литературно списание: ОП Дом за литература и книга – Пловдив, 2000, №2, с. 119-122.
 61. Константинова, Здравка. Драмата на Димитър Мацанкиев. В: Би Би Си и България. Факултет по журналистика и масова комуникация. София: 2000, с. 35-41.
 62. Константинова, Здравка. Един закон за печата с три лица. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 329-335.
 63. Лазарова, Галя. Междукултурната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 71-78.
 64. Лозанов, Георги. Книгата – преди, по време и след книгата. В: Три дискусии: Образът на войната в българската култура – днес и вчера; Политическият елит и младите – проблеми на комуникацията; Академия и книга. София: Акад. център за литература и култура, 2000, с. 77-83.
 65. Лозанов, Георги. Медиите срещу историята. В: 21. век – век на хиперманипулацията (Reversive public relations): Сборник материали от Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 26-28 юли 2000. София: Нов бълг. унив., 2000, с. 6-9.
 66. Лозанов, Георги. Мимикрии на цензурата – скриване чрез показване. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 65-69.
 67. Лозанов, Георги. Монополът на подобието. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №5 (март), с. 6-8.
 68. Лозанов, Георги. Проговарянето след края на официалната идеология. В: Медии и митове. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 398-407.
 69. Лозанов, Георги. Разпадане на понятието „национална програма”. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №6 (юни), с. 6.
 70. Лозанов, Георги. Три телевизионни почерка – мазохистичен опит за конкретност. В: Медии и преход. София, 2000, с. 342-353.
 71. Манлихерова, Мануела. Медиите, властта, професионалната етика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 127-134.
 72. Маринов, Руси. Комуникацията във виртуалните общности. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 4. София: Нов бълг. унив., 2000, с. 25-32.
 73. Маринов, Руси. Манипулираща комуникация. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №5 (февр.), с. 2-3.
 74. Михайлов, Владимир. Причините. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2000-2001, №12-1 (дек. – ян.) с. 2-3.
 75. Михайлов, Владимир. Телевизията и нейният несполучлив модел досега. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, 2000, №3, с. 63-64.
 76. Младенова, Мария. За шанса на четенето в информационното общество: [Рец. за: Милена Цветкова. Четенето – антиманипулативен филтър. София: Gaberoff, 2000]. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 7, 2000, №5, с. 43-46.
 77. Монова, Тотка. Журналистически жанрове. В: Речник по българска литература: Ч. 2. Пловдив: Хермес, 2000, с. 251-260.
 78. Монова, Тотка. Отразяването на процеса в Либия – между дзен-коана и модерната пресжурналистика. В: Медиите и драматичният случай с българските медици в Либия: подходи, постижения, дефицити. София: [Център за независима журналистика], 2000, с. 11-38.
 79. Москоянова, Кремена. За понятието паралингвистични средства в речевата комуникация. В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по педагогика и изкуства = Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of Education and Arts. Т. 15 D [за 1999], 2000, с. 112-114.
 80. Нейкова, Мария. Интегрирането на ромите в българското общество и медиите. В: Интеркултурна комуникация и гражданско общество. София: Минерва, Scorpion, 2000, с. 111-119.
 81. Никова, Радиона. Европ@: дискретният чар на мрежата [Интернет]. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 2000, №2, с. 16-19.
 82. Николова, Надежда. Цитирането – своеобразен индикатор на научната комуникация. В: Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural economics and management, 2000, №3, с. 69-74.
 83. Петев, Тодор. Консенсус на извънредната ситуация: Косово. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 135-153.
 84. Петев, Тодор. Обединяващ стремеж може да бъде ефективността. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №5 (май), с. 2-4.
 85. Петев, Тодор. Рамкиране на конфлитния репертоар на социалната промяна – ролята на медиите. В: Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество. София, 2000, с. 83-99.
 86. Петкова, Дияна. Информационна глобализация и идентичност. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 189-195.
 87. Петров, Милко; Михайлова, Красимира. Монополизация по немски: Процесите на концентрация в германската журналистика 1870-1933. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 295–328.
 88. Петров, Милко. Как се прави имидж на лидер. В: Пъблик рилейшънс и реклама. Атлантис-ГК, 2000, с. 75-88.
 89. Петров, Милко. Предговор. В: Маргарет Тачър. Годините на Даунинг стрийт. София: Слънце, 2000, с. 5-11.
 90. Петров, Милко. Творецът – работяга, аристократ или романтичен отшелник. В: Пъблик рилейшънс и реклама: Сборник. София: Атлантис ГК, 2000, с. 88-92.
 91. Петров, Милко; Михайлова, Красимира. Монополизация по немски: Процесите на концентрация в германската журналистика 1870–1933 – тенденции, личности, издания. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 295-328.
 92. Петрова, Красимира. Невербалната комуникация [в педагогическото общуване]. В: Начално образование: месечно списание, 2000, №5-6, с. 17-23.
 93. Пиперков, Иво. Комуникационен модел за използване на мултимедиа в дистанционното обучение. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 243-250.
 94. Пиперков, Иво. Мултимедията – ново лице на пъблик рилейшънс. В: Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество. София, 2000, с. 282-291.
 95. Попова, Снежана. Биографии в преход: Медиите в конструирането на нови биографични модели. В: Медии и преход. София: Център за развитие на медиите, 2000, с. 201-216.
 96. Попова, Снежана. Медии и групови идентичности. В: Интеркултурна комуникация и гражданско общество. София: Скорпион, 2000, с. 102-111.
 97. Райков, Здравко. Информационното общество – реалност и перспектива. В: МВР в навечерието на ХХI век – предизвикателствата на реформата: Сборник. София, 2000, с. 63–72.
 98. Райков, Здравко. Медийна политика в публичната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 155-165.
 99. Райков, Здравко. Партии и медии. В: Българските политически партии в навечерието на парламентарни избори 2001: Сборник. София, 2000, с. 62-74.
 100. Райчева, Лилия. Послеслов. В: Алтернативната телевизия: Кабелни мрежи в столицата и в някои региони на България: Проучване на колектив от Факултета по журналистика и масова комуникация. Враца: Псидо, 2000, с. 292.
 101. Райчева, Лилия. Стандартът – сплав от ентусиазъм, опит и теория?. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 121-127.
 102. Рожков, Сергей; Иванчева, Людмила; Шапошник, Сергей. Публикационна активност и цитируемост на българските учени – състояние и тенденции. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 8, 2000, №3, с. 46-55.
 103. Рожков, Сергей; Иванчева, Людмила; Шапошник, Сергей. Публикационна реализация на българските учени, изявена в международното съавторство. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 8, 2000, №2, с. 61-67.
 104. Спасов, Орлин. За някои предпоставки на медийните манипулации. В: 21. век – век на хиперманипулацията (Reversive public relations): Сборник материали от Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 26-28 юли 2000. София: Нов бълг. унив., 2000, с. 25-31.
 105. Спасов, Орлин. Медии и преход. В: Медии и преход. Център за развитие на медиите, София. 2000, с. 99-136.
 106. Спасов, Орлин. Преходът и медиите: визуални стратегии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 25-64.
 107. Спасов, Орлин. Ъпдайк в България: медиалност/контрамедиалност. В: Медии и митове. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 263-276.
 108. Стаматов, Митко и др. Комуникативни хетеротопии: опит за етнометодология на Chat-пространството. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, Год. 9, 2000, №2, с. 53-64.
 109. Стоицова, Толя. Езикът на тялото на Едуард Хол и екранният език на Умберто Еко: Психология и медиазнание. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 4. София: Нов бълг. унив., 2000, с. 8-19.
 110. Стоицова, Толя. Компетентността в общуването – залог за успех в съвременната глобална комуникационна мрежа. В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 2000, №5, с. 30-34.
 111. Стоицова, Толя. Психология на медийната манипулация: за и против. В: 21. век – век на хиперманипулацията (Reversive public relations): Сборник материали от Лятна школа по Пъблик рилейшънс, София, 26-28 юли 2000. София: Нов български унив., 2000, с. 37-47.
 112. Стойков, Любомир. Пъблик рилейшънс: Конфликтни зони в областта на модата. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №4 (април), с. 28–29.
 113. Табакова, Весела. Media – possible, but yet unrealized anticorruption instrument. В: The Global Network = Le Reseau Global (School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest), 2000, №16.
 114. Табакова, Весела. Медиите като възможен, но все още нереализиран антикорупционен инструмент. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 7, 2000, с. 99-108.
 115. Филева, Петранка. Европейски ред за обществените оператори. В: Би Би Си в България = BBC and Bulgaria. Състав. Филип Панайотов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2000, с. 113-127.
 116. Филева, Петранка. Концентрацията на мощ и стихията на пазара. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №3, с. 2-4.
 117. Филева, Петранка. Субсидиране на пресата – акт на субсидиране на демокрацията. В: Пъблик рилейшънс и реклама: Сборник. София, 2000, с. 42-48.
 118. Филипов, Костадин. Македония: Независимите печатни издания стават все по-влиятелни. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2000, №5 (март), с. 10-11.
 119. Цветкова, Милена. Библиотеката – университет на новата власт. В: Библиотечната система в България: Доклади от X национална научна конференция на Съюза на библиотечните и информационни работници, София, 7 юни 2000. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 29-33.
 120. Цветкова, Милена. В търсене на понятие за „реклама”. В: Обществена комуникация: Пъблик рилейшънс. Реклама. Масмедии: Информация. Теория. Практика, 2000, №2, с. 28-29.
 121. Цветкова, Милена. Грамотност, книжнина, читатели и четене свързват две епохи. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 7, 2000, №3-4, с. 88-90.
 122. Цветкова, Милена. Защо ни е нужна екология на информацията [Why do we need the ecology of information]. В: Monitor, 2000, Vol. 3(593), p. 18. DOI:10.5281/zenodo.6663312. Available from: https://zenodo.org/record/6663313
 123. Цветкова, Милена. Морален дискомфорт в аудио-визуалното пространство. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 9, 2000, №3-4, с. 159-165. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=6621
 124. Цветкова, Милена. Научно-атрактивно начало на теорията за библиотечния маркетинг: [Рец. за: Иван Евтимов. Микромаркетинг за библиотекари. София, 1999]. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 7, 2000, №2, с. 42-45.
 125. Цветкова, Милена. Общество на знанието и общество на информацията. В: Философия: научно-методическо списание на МОН, Год. 9, 2000, №2, с. 14-19.
 126. Цветкова, Милена. Парадоксите на информационната култура. В: Култура, Год. 44, 2000, №22. Available from: http://slovo.pu.acad.bg/ma/Info-znanie.htm; Available from: https://www.researchgate.net/publication/304593239_The_Paradoxes_of_the_Information_Culture
 127. Цветкова, Милена. Рекламата – социално въздействие. В: Понеделник: списание за теория, политика и култура, 2000, №5-6, с. 149-152.
 128. Цветкова, Милена. Религиозна манипулация: Алтернативи на комуникативно поведение. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 9, 2000, №5-6, с. 73-79. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=2883
 129. Ченгелова, Емилия. Социологът – ловък манипулатор или жертва на „горещата журналистика”. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 10, 2000, №4, с. 44-50.
 130. Чобанов, Георги. Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. В: Български език и литература: научно-методическо списание, 2000, №3-4, с. 117-120.
 131. Eftimova, Andreana. Syntactic Features in Use of Nonverbal (Paralinguistic) Components as an Aid in Perception of TV Social and Political Programmes. In: Γραμματισμός στα Βαλκάνια: παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον. Π. Παπούλια-Τζελέπη (επιμέλεια). Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού, 2000, s. 221-226.
 132. Neikova, Maria. The Media and Roma Integration into Bulgarian Society. In: Intercultural Communication and Civil Society. Sofia: Minerva, Scorpion Publishing house, 2000, p. 101-108.
 133. Popova, Snezhana. Group Identities and the Media. In: Intercultural Communication and Civil Society. Sofia: Minerva, Scorpion Publishing house, 2000, pp. 93-101.
 134. Raycheva, Lilia. St. Kliment Ohridski University of Sofia. Faculty of Journalism and Mass Communication. In: Monitoring “Trans-Integration”. Background on the Participating Research Institutes. Dortmund (Germany), 2000, pp. 54-66.
 135. Raycheva, Lilia. The Dynamics of the Electronic Mass Media System in Bulgaria (1989-1999). In: The Global Network = Le Reseau Global (School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest), 2000, No 13, pp. 37-57.
 136. Raycheva, Lilia; Petev, Todor. Mass Media System in Bulgaria (1989-1999). In: The Global Network = Le Reseau Global (School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest), 2000, No 13, pp. 7-17.
 137. Tzvetkova, Milena. The Paradoxes of the Information Culture. In: New Publicity Almanac, 2000. DOI:10.5281/zenodo.1410664