2019

Сборници

 1. 20 години Национален конкурс на СБУ „Журналист на годината”: юбилейно издание: София; (1997-2018). Ред., предг. Янка Такева. – София: Синдикат на бълг. учители, 2019. – 80 с. ISBN 978-954-9924-18-3
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Седемнадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 15-16 ноември 2018 г.: посветена на 190 години от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и писател и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст. – В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2019. – 424 с. ISSN 1313-8138
 3. Библиотеките в контекста на европейското културно наследство: Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, Шумен, 7-8 октомври 2019. – Шумен: Регионална библиотека Стилиян Чилингиров, 2019. – 170 с. ISBN 978-954-2936-54-1. Available from: http://search.libshumen.org/abeuropeana/ABDKFram.htm?SearchParam=257121&ABFond=0&WSend=Search
 4. Визуалната комуникация в културния и образователен процес: Сборник от Научна конференция, София, 22 май 2019. Състав., предг. Николай Младенов. – София: Национална художествена академия, Кат. Плакат и визуална комуникация, [2019]. – 56 с. ISBN 978-954-2988-48-9
 5. Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите: ХХI Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 27-28 юни 2019 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2019. – 167 с. ISBN 978-619-233-186-3. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2019
 6. Език и професионална комуникация 3: Нови стандарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение. Предг., състав. Галина Павлова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 262 с. ISBN 978-954-07-4699-9
 7. Знаци и значения в теоретична интерпретация и прагматичната комуникация = Signs and meanings in a theoretical interpretation and the pragmatic communication. – В. Търново: Фабер, 2019. – 428 с. ISBN 978-619-00-0891-0
 8. Интелектуалната собственост и дигиталните хора: Сборник с доклади от седми национален семинар с международно участие, 24 април 2019 г. Състав. Тереза Тренчева. Науч. ред. Георги Г. Димитров. – София: За буквите - О писменехь, 2019. – 327 с. ISBN 978-619-185-378-6
 9. Инфраструктура: Бизнес и комуникации = Infrastructure business and communications: Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти, УНСС, София, 16 април 2019 г. Прогр. комитет Димитър Димитров, Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Николай Цонев, Бисер Петков. – София: Издателски комплекс – УНСС; Факултет Икономика на инфраструктурата, 2019. – 370 с. ISSN 1314-5061
 10. Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник с доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ: Т. 6. – София: За буквите – О писменехь, 2019. – 247 с. ISSN 1314-7323
 11. Колекция Дарик: Двайсет години от живота на една колекция 1999-2019. Състав. Доротея Михова, Албена Спасова; Увод Албена Спасова, Радосвет Радев = The Darik collection: Twenty years of the life of a collection 1999-2019. Comp. Doroteya Mihova, Albena Spasova; Introd. Albena Spasova, Radosvet Radev; Transl. Aglika Markova, Yanka Tzvetanova. – София: [Изд. авт.], 2019. – 344 с. ISBN 978-619-188-299-1
 12. Комуникации и политики: Кн. 3. Състав. Николай Палашев и др. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2019. – 169 с. ISBN 978-619-185-391-5
 13. Комуникация, медии, манипулация: Сборник. Състав., науч. ред. Венцеслав Бондиков. – София: Холотера, 2019. – 188 с. ISBN 978-619-7165-15-9
 14. Концептуализиране на медийната екология: колективна монография. Състав., науч. ред. Добринка Пейчева. – Благоевград: ЮЗУ Неофит Рилски, 2019. – 248 с. ISBN 978-619-188-297-7
 15. Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. Състав. Бисер Златанов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019. – 276 с. ISBN 978-619-7567-00-7. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/sbornik-p.fileva.pdf
 16. Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1 = Media – between market and control: Сборник с текстове от национални конференции с международно участие, [2017-2019, София]. Състав., ред. Борислав Градинаров, Валерий Тодоров. Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова. – София: Балк. институт за стратег. прогнози и управл. на риска – BISFRIM, 2019. – 272 с. ISBN 978-619-90757-4-6. Available from: https://obache.bg/wp-content/uploads/2019/12/mediite-predgovor.pdf
 17. Медиите и съдебната власт. – София: Нац. институт на правосъдието, 2019. – 140 с. ISBN 978-954-9419-45-0
 18. Междукултурни, научни и образователни диалози България – Балканите – Русия: Сборник от доклади от научно практическа конференция, проведена на 11 юни 2019 година, Стара Загора. Ред. Таня Борисова. – Ст. Загора: Кота, Тракийски унив., Педагогически факултет, 2019. – 119 с. ISBN 978-954-305-534-0
 19. Наръчник на музейния специалист за работа с публиките: Т. 1. Състав. Тодор Т. Петев и др. – Пловдив: Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт; Фондация Моят музей, 2019. – 264 с. ISBN 978-619-90613-4-3
 20. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: ХVI национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2018 г.: Т. 16: [Посветена на] 1300 години от епохалната победа на хан Тервел – спасителят на Европа, над арабите при Константинопол, 170 години от рождението на народния поет Христо Ботев, 1400 години от Освобождението на България от османско владичество. – София: За буквите – О писменехь, 2019. ISSN 1314-7099
 21. Отвъд преградите: Студентски сборник. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019. – 200 с. ISBN 978-954-8194-95-2
 22. Педагогическата комуникация: Традиционна и дигитална: Доклади, представени на международната научна конференция, проведена на 5 и 6 април 2019 г. в град София. Науч. ред. Калина Йочева. – В. Търново: Фабер, Център за обучение и квалификация на пед. специалисти, Синдикат на бълг. учители, Институт по Реторика и комуникации, 2019. – 452 с. ISBN 978-619-00-0929-0
 23. Приключението 12+3: Началото на радиопредаването, което някога слушаха милиони: Сборник. Състав., предг. Георги Лозанов. – София: Рива, 2019. – 152 с. ISBN 978-954-320-683-4
 24. Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Пета кръгла маса "Проблеми на обществената комуникация", 12–13 юни 2018, Благоевград. Ред. Николай Палашев, Кристина Върбанова-Денчева, Йорданка Захариева, Яница Димитрова. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2019. ISSN 2534-9430
 25. Реториката в съвременното общество: Сборник с доклади от конференция по реторика, 27-28 септември 2017 г. Състав., науч. ред. Нели Стефанова, Донка Петрова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 318 с. ISBN 978-954-07-4591-6
 26. Съвременни аспекти на педагогическата комуникация. Ред. кол. Чавдар Сотиров, Снежанка Добрева. Науч. ред. Ганка Янкова. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2019. – 300 с. ISBN 978-619-201-342-4
 27. Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century: 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019: Book of abstracts. Ed. by Gabriela Pavlova, Kalin Kalinov. – Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2019. – 264 p. ISBN 978-954-8194-96-9
 28. International Scientific Conference on Social Sciences: 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences, 26 August – 1 September, 2019, Albena, Bulgaria. Vol. 6. Iss. 5, Cultural studies, media & communications, information & library science, human geography and demography, urban studies, planning & development. – Sofia: STEF92 Technology, 2019. – vi, 726 с. ISBN 978-619-7408-95-9
 29. The 21st century film, TV and media school: Directing the future. Ed., introd. Maria Dora Mourão, Stanislav Semerdjiev, Cecília Mello, Alan Taylor. – Sofia: Cilect, 2019. – 214 с. ISBN 978-619-7358-08-7
 30. The Western Balkans on their path towards EU/NATO accession: The role of media and (dis)information. Ed. by Mila Serafimova, Darija Fabijanic, Yordan Bozhilov. – [София]: Elestra, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Sofia Security Forum, 2019. – 94 с. ISBN 978-619-7292-07-7
 31. Veni, video, vici: Употреби на образа. Ред. Пламен Шуликов, Елка Добрева, Евдокия Борисова, Юрий Проданов, Десислава Иванова. Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, Кат. по журналистика и масови комуникации. – Шумен [В. Търново]: Фабер, 2019. – 200 с. ISSN 2603-4506 (Серия Обществени комуникации 9)

Монографии

 1. Ангелов, Петър. Слуховете в средновековна България. – София: Полис, 2019. – 180 с. ISBN 978-954-796-081-7
 2. Бакърджиева, Десислава. Медийна конвергенция: продуценство и сценаристика. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2019. – 352 с. ISBN 978-619-185-380-9
 3. Балтаджиева, Йонка. Психология на общуването. – Бургас: Бургаски свободен унив., 2019. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-619-7126-79-2 
 4. Бехар, Максим. Световната PR революция: Как умните лидери успяват в света на променящия се PR. – София: Enthusiast, 2019. – 352 с. ISBN 978-619-164-311-0
 5. Бодаков, Марин. Кой "уби" критиката?: Политики на представяне на българската литература в печатните медии през 90-те години на XX век: Проблеми на критическата авторефлексия. – В. Търново: Фабер, 2019. – 192 с. ISBN 978-619-00-0866-8
 6. Бодаков, Марин. Критика и искреност: Случаят Йордан Маринополски. – В. Търново: Фабер, 2019. – 264 с. ISBN 978-619-00-1055-5
 7. Божинов, Антоан. Авторски свидетелства: Субективен документализъм в българската фотография 1970-1991 г. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 304 с. ISBN 978-954-07-4592-3
 8. Бойков, Ванче; Бойков, Дарян. Безмълвието в бизнес комуникацията. – Ботевград: Междунар. висше бизнес училище (Сърбия), 2019. – 210 с. ISBN 978-954-9432-84-8
 9. Бонева, Светла. Управление на комуникациите в международни проекти. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2019. – 258 с. ISBN 978-619-232-175-8
 10. Бориславов, Ясен. Българският сатирично-хумористичен печат между двете световни войни. – София: [Изд. авт.], 2019. – 240 с. ISBN 978-619-188-320-2
 11. Борисов, Борис. Репутация & виртуално пространство. – София: Авангард Прима, 2019. – 128 с. ISBN 978-619-239-217-8
 12. Вичева, Петина. Проблеми на вербалната комуникация в търговското корабоплаване. – Варна: ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, 2019. – 260 с. ISBN 978-619-7428-37-7
 13. Владова, Миглена. Витрината като маркетингова комуникация – комуникативни и семиотични аспекти. – София: Мейкър Артс, 2019. – 399 с. ISBN 978-619-91178-2-8
 14. Воденичарски, Сашо. PR не е от вчера. – София: Софттрейд, 2019. – 136 с. ISBN 978-954-334-223-5
 15. Воденичарски, Сашо. PR: монография. София: Софттрейд, 2019. – 244 с. ISBN 978-954-334-229-7
 16. Вълканова, Веселина. Медии & Уеб дизайн: Култура и функционалност на онлайн комуникацията. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 224 с. ISBN 978-954-07-4740-8
 17. Георгиева, Гергана. Международно сътрудничество при дейността на средствата за масова информация. – София: Диомира, 2019. – 313 с. ISBN 978-954-2977-52-0
 18. Георгиева, Дияна. Алтернативна комуникация при лица със слухови нарушения: Зрително възприемане на речта. – Ст. Загора: Пед. факултет към Тракийски унив., 2019. – 124 с. ISBN 978-954-314-093-0
 19. Глушкова, Нона. Аспекти на маркетинговия подход в управлението на образованието – връзки с обществеността. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2019. – 143 с. ISBN 978-619-202-530-4
 20. Деспотова, Кристина. Социални мрежи и PR на телевизията. – София: Парадигма, 2019. – 332 с. ISBN 978-954-326-394-3
 21. Димитров, Иво; Петров, Петър. Особености на комуникацията в медицинските колективи. – Пловдив: Нац. съюз на акушер-гинеколозите от доболничната помощ, 2019. – 220 с. ISBN 978-619-91221-9-8
 22. Димитрова, Яница. Комуникация на организацията в публичното пространство. – София: Горекспрес, 2019. – 273 с. ISBN 978-954-616-290-8
 23. Димов, Венцислав. Музиката за народа на медийния фронт: Меката власт на народната и популярна музика в социалистическа България. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 367 с. ISBN 978-954-07-4796-5
 24. Димов, Петко. SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини: Как да управляваме информацията в социалните медии на българското Интернет пространство?. – София: ДиоМира, 2019. – 228 с. ISBN 978-954-2977-56-8
 25. Ефремов, Ефрем. Правни аспекти на журналистическото редактиране. – В. Търново: Фабер, 2019. – 248 с. ISBN 978-619-00-1007-4
 26. Златева, Динка. Дигитализация на маркетинговите комуникации. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2019. – 149 с. ISBN 978-954-00-0205-7
 27. Иванов, Дончо. Комуникационен модел на лобизма. Рец. Николай Палашев, Чавдар Христов. – София: АТЛ-50, 2019. – 242 с. ISBN 978-619-7194-45-6
 28. Илчев, Иван. Рекламата през Възраждането. 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 219 с. ISBN 978-954-07-4745-3
 29. Кабакчиева, Дора. Туризъм. Комуникация. Репутация. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2019. – 174 с. ISBN 978-619-201-300-4
 30. Кафтанджиев, Христо. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Ч. 1. – Семей: Казахский гуманит.-юрид. инновац. унив., 2019. – 316 с. ISBN 978-601-80759-5-7
 31. Ковачева, Светослава. Пъблик рилейшънс и пропагандни практики. – София: [Изд. авт.], 2019. – 130 с. ISBN 978-619-90930-2-3; 1 оптичен диск (CD-ROM) ISBN 978-619-90930-3-0
 32. Коцев, Виктор; Пейчев, Иван. Ефективна комуникация и работа с родители: изграждане на позитивна образователна среда. – София: РААБЕ България, 2019. – 176 с. ISBN 978-619-7315-55-4
 33. Кръстева, Луливера. Социални конфликти и медиен резонанс: Комуникационни проблеми в български медии (2007-2019). – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 432 с. ISBN 978-954-07-4797-2
 34. Кутевски, Боян. Интегрирани маркентингови комуникации: преразглеждане. – София: Боян Кутевски, 2019. – 116 с. ISBN 978-619-91464-1-5
 35. Кутевски, Боян. ПР – от пропаганда към мениджмънт на репутацията. – София: Боян Кутевски, 2019. – 128 с. ISBN 978-619-91464-0-8
 36. Личева, Катя. Комуникации, P.R., туризъм. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2019. – 136 с. ISBN 978-954-23-1724-1
 37. Милев, Пламен. Модели за проектиране на информационни системи за уеб публикации. – София: Авангард Прима, 2019. – 181 с. ISBN 978-619-239-291-8
 38. Миронова, Надя. Ефективност на организационните комуникации. – София: Авангард Прима, 2019. – 269 с. ISBN 978-619-239-192-8
 39. Михайлова, Катя. Меди@ избори: Медиен мониторинг в предизборна кампания. – София: ГИСДИ; Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий; М-8-М; АССА-М, 2019. – 464 с. ISBN 978-954-8992-19-0
 40. Паунова, Стилиа-Фелиси. Теория на масовата комуникация: Медии и комуникация: Парадигми и практики: Медийни компетенции на аудиторията. – София: [Изд. авт.], 2019. – 288 с. ISBN 978-619-188-347-9
 41. Пенкова, Росица. Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 293 с. ISBN 978-954-07-4580-0
 42. Петрова, Славка. Поглед към журналистическата словесност. – София: ИК Феномен, 2019. – 404 с. ISBN 978-954-549-135-1
 43. Попова, Ели. Потребители и ползване на библиотеките. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 264 с. ISBN 978-954-07-4576-3
 44. Попова, Мария. Медийният човек. – София: Авангард Прима, 2019. – 354 с. ISBN 978-619-239-285-7
 45. Проданов, Юрий. Българският възрожденски периодичен печат в Браила. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2019. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-619-201-301-1
 46. Рафаилов, Евгени. Вертикалната комуникация и атриумните пространства. – София: Сирея, 2019. – 132 с. ISBN 978-619-90644-2-9
 47. Спасова-Сиджимова, Добриана. ПР-ът в здравеопазването – лукс или необходимост?. – София: Мед. унив., Факултет по общ. здраве, 2019. – 75 с. ISBN 978-619-7452-20-4
 48. Станкова, Светлана. Бежанските движения към България в периода 2011–2015 г.: Комуникационни ситуации и медийни практики. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. – 207 с. ISBN 978-954-07-4892-4
 49. Стефанова, Йорданка. Терминология и комуникация в денталната практика. 2. изд. – Варна: Мед. унив. Проф. д-р Параскев Стоянов, 2019. – 140 с. ISBN 978-619-221-225-4
 50. Стоич, Елица. Софтуерната комуникация и културата. – София: Пропелер, 2019. – 186 с. ISBN 978-954-392-571-1
 51. Стойков, Любомир. 100 срещи с мен: избрани интервюта 1993–2018. – София: Алма комуникация, 2019. – 432 с. ISBN 978-619-7247-08-4
 52. Титова, Екатерина. Културни перспективи в съвременната журналистика. – София: Авангард Прима, 2019. – 247 с. ISBN 978-619-239-297-0
 53. Филева, Петранка. Финансиране на културните индустрии. – София: Авангард Прима, 2019. – 286 с. ISBN 978-619-239-187-4. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2021/06/finkultura-body.pdf
 54. Фъркова, Гергана. Лингвистични, паралингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда: Съпоставително изследване. Науч. ред. Цветан Давидков, Майя Долапчиева. – София: ФънТези, 2019. – 256 с. ISBN 978-619-91267-2-1
 55. Христов, Александър. 42 закона на ПР. – София: AMG publ., 2019. – 96 с. ISBN 978-619-7494-11-2
 56. Христов, Ивайло. Залезът на свободния политически печат в България. Рец. Любомир Стойков, Трендафил Митев. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2019. – 374 с. ISBN 978-619-232-182-6
 57. Цонков, Николай. Комуникационни мрежи и регионални общности. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2019. – 167 с. ISBN 978-619-232-249-6
 58. Bojkova, Ljudmila. Social media and social change. – [Пловдив]: Fast Print Books, 2019. – 172 с. ISBN 978-619-236-059-7

Студии и статии

 1. Аврейски, Никола. Дирижирани медии на „свободния свят” или свободни медии на гражданското общество?. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 77-92.
 2. Айолов, Петър. Меката власт на медийните изследвания. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №6, с. 271-289. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3334
 3. Ангелова, Вяра. За цензурата в социалистическото Българско радио (върху интервюта с радиоработници от времето на социализма). В: Юбилеен сборник 20 години Катедра "Европеистика". Състав. Нели Огнянова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 418-433.
 4. Ангелова, Лучия; Ангелов, Божидар. Изкуство и медии – динамика на аудиторията. В: Съвременни тенденции в предучилищното възпитание: Международна научно-практическа конференция, 2019: Сборник. Благоевград: Бон, 2019, с. 49-59.
 5. Ангова, Стела. Картографиране на новото дигитално медийно съдържание. В: Икономически и социални алтернативи, 2019, №3, с. 27-38.
 6. Ангова, Стела; Вълчанов, Иван. Бизнес модели в онлайн медиите за финансиране на съдържание. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 233-243.
 7. Андонова, Здравка. Модели за управление на кризисна комуникация: Приложимост от политически организации. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte des sciences economiques et de gestion. Т. 17, 2019, с. 5-25.
 8. Атанасов, Пламен. Корпоративният сайт в комуникацията на българските предприятия в условията на масово достъпен интернет. В: Съвременни управленски практики Х: Свързаност и регионално партньорство: Юбилейна международна конференция, 7-8 юни 2019 г. Бургас, 2019, с. 268-275.
 9. Атанасов, Пламен. Новите и традиционните медии в конфликта между достоверност и навременност на съобщенията. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 211-220.
 10. Атанасова, Бойка. Медиите в Гърция: възход и падение, тъмни връзки с властта и олигарсите. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 158-165.
 11. Баева, Искра. Политическата цензура в постсоциалистическа България. В: Модерният историк 3: Баланс, атрактивност, въображение: Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев. София: За буквите – О писменехь, 2019, с. 467-474.
 12. Белева, Вяра. Социализация на музейните обекти през XXI век в контекста на новите форми за комуникация с публиката. В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Т. 5, 2019, с. 265-272; цв. ил.: с. 339
 13. Беличовска, Даниела. Традиционно и модерно, стереотипи и интерпретации във вестник „Родолюбец” на Илия Йовчев. В: Годишник на Асоциация Онгъл = Annual of Ongal Association. Год. 13, Т. 17, 2019, с. 375-388.
 14. Бехатова, Ейля. Фалшивите новини около едно убийство. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 39, 2019, с. 140-144.
 15. Бодаков, Марин. Критикът-бунтар: Ранните години на Йордан Маринополски. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2019. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/kritikat-buntar-rannite-godini-na-jordan-marinopolski
 16. Бодаков, Марин. Литературна журналистика и литературен PR: Моделът на Софийския международен литературен фестивал. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2019, №3 (232). Available from: https://liternet.bg/publish4/mbodakov/literaturna-zhurnalistika.htm
 17. Бодаков, Марин. Литературният критик след литературната критика: Случаят Йордан Маринополски. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2019, №10 (239). Available from: https://liternet.bg/publish4/mbodakov/marinopolski.htm
 18. Бодаков, Марин. Между ненаситно себелюбие и тиха саможертва: „Скитникът и неговата сестра“: Разказвачът Димитър Талев и художникът Борис Георгиев. В: Димитър Талев – кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата. София: Издателски център Боян Пенев, Институт за литература при БАН, 2019. Също в: Между ненаситно себелюбие и тиха саможертва: „Скитникът и неговата сестра“: Разказвачът Димитър Талев и художникът Борис Георгиев. В: К – вестник за критика, дебати и културни удоволствия, 09.11.2018. Available from: https://kweekly.bg/publication/842
 19. Бодаков, Марин. Николай Райнов: „Градът” и „Изкуство и стил”. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2019, №6 (235). Available from: https://liternet.bg/publish4/mbodakov/nikolai-rainov.htm
 20. Бодаков, Марин. Чудомир като медиен критик. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2019, №8 (237). Available from: https://liternet.bg/publish4/mbodakov/chudomir.htm
 21. Божилова, Светлана. Филмова продукция и телевията. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 01.07.2019. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/filmovata-produktsiya-v-televiziyata
 22. Божинов, Антоан. За бисера и камъните: Изобразителната норма и социализацията на фотографския образ в България. В: Veni, video, vici: Употреби на образа. В. Търново: Фабер 2019, с. 111-158.
 23. Божинов, Антоан. Фотографията – между факта и фикцията. В: Сецесион & Компаративистика: Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. Състав. Олга Паламарчук, Оксана Палий, Ирина Караткевич, Вера Бонева, Росен Любенов. В. Търново: Ан-Ди, 2019, с. 280-304.
 24. Бориславов, Ясен. Интелигентският смях на Райко Алексиев и в. „Щурец“. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 241-270. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810435
 25. Бориславов, Ясен. Как сериозното става смешно: Българският сатирично-хумористичен периодичен печат между двете световни войни. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2019, №5, с. 48-53. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/06/Biblioteka_br.5_2019.pdf
 26. Бориславов, Ясен. Светът през погледа на българските „папагали”. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 211-218.
 27. Бошнакова, Десислава. Тълпата като източник на онлайн съдържание. В: Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите: ХХI Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 27-28 юни 2019 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. София: Нов бълг. унив., 2019, с. 44-48.
 28. Бояджиева-Делева, Елена. Теоретични модели на вербалната комуникация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по науки за образованието и изкуствата = Annual of Sofia University St. Kliment Ohridski. Faculty of Educational Studies and the Arts. Т. 111, 2019, с. 82-101.
 29. Братанов, Емил. „Черно на бяло” в печата: Езикът на българския рок, прочетен в Прехода. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2019, №6. Available from: http://medialinguistics.com/2019/10/10/черно-на-бяло-в-печата-езикът-на-бъл
 30. Вангелов, Никола. Емоджитата в социалните мрежи – комуникативни и семиотични аспекти. В: Реториката в съвременното общество: Сборник с доклади от конференция по реторика, 27-28 септември 2017 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 283-295.
 31. Вангелов, Никола. Етиката в рекламната комуникация. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2019, №4, с. 29-36. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=793178
 32. Вангелов, Никола. Събиране на онлайн информация за потребителите – какво знае фейсбук за нас?. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 221-232.
 33. Васев, Мариян. Лидерство и невербална комуникация във виртуални екипи. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 22, 2019, №1, с. 299-308.
 34. Василев, Бойко. Утопии, антиутопии, медии. В: Християнство и култура: списание на Фондация Българска наука и изкуство, Фондация Комунитас, Год. 18, 2019, №5, с. 5-19.
 35. Василев, Симеон. В пространството на професор Никола Георгиев. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 2019, №8-9-10, с. 204-206.
 36. Василев, Симеон. Ритъмът на Радев и Хемингуей е светът. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2019, №5, с. 102-110. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=816092
 37. Василева, Зарина. Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2019, №6. Available from: http://medialinguistics.com/2019/12/12/activism-and-slacktivism
 38. Василева, Мая. Fake News as a Rhetorical Device. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2019, №40, pp. 66-73. Available from: https://rhetoric.bg/fake-news-as-a-rhetorical-device
 39. Василева, Мая. Корпоративно влияние на Modern Times Group върху българската група Nova Broadcasting Group. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 127-135.
 40. Василева, Мая. Реторика и фалшиви новини. В: Реториката в съвременното общество: Сборник с доклади от конференция по реторика, 27-28 септември 2017 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 168-177.
 41. Василева, Мая. Телевизията – трансформация в глобално дигитално забавление. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.01.2019. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/televiziyata-transformatsiya-v-globalno-digitalno-zabavlenie
 42. Вацев, Валентин. Отвъд пост-истината. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 93-105.
 43. Величков, Петър. Дора Габе като създателка на библиофилската поредица „Библиотека за малките” през 30-те години на миналия век. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 26, 2019, №2, с. 63–70.
 44. Величков, Петър. За библиофилските издания на забравения Филип Чипев. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 26, 2019, №4, с. 78-87.
 45. Величков, Петър. Пенчо Славейков – пионер на българските библиофилски издания. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2019, №1, с. 14–22.
 46. Воденичарски, Сашо. Видове Фейсбук-общности във военната сфера и особености на модерирането на групи и страници. В: Юридически сборник = Juridical Collection: Т. 26. Бургас: Бургаски свободен унив., 2019, с. 419-426.
 47. Воденичарски, Сашо. Изграждане на присъствие в социалните медии (с примери от сектора за отбрана). В: Юридически сборник = Juridical Collection: Т. 26. Бургас: Бургаски свободен унив., 2019, с. 427-432.
 48. Вълканова, Веселина. Баухаус и Новата типография – един световен език. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 23-45. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810409
 49. Вълканова, Веселина. Регистри в журналистическия дискурс: [Рец. за: Андреана Ефтимова. Регистри в журналистическия дискурс. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 271-273. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810438
 50. Вълчанова, Маринела. Герхард Фридрих Милер и началото на руската академична журналистика. В: Balkanistic Forum = Балканистичен форум, Год. 28, 2019, №1, с. 168-183.
 51. Върбанова-Денчева, Кристина. Подготовката на бакалаври, магистри и докторанти в областта на печатните комуникации, рекламно-издателската дейност и медиите в УНИБИТ. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 40, 2019, №5, с. 28-30.
 52. Георгиева, Дияна. Знакови системи за алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и множество увреждания. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 91, №3, 2019, с. 362-375.
 53. Георгиева, Дияна. Облекчаващата комуникация като алтернативен метод за обучение в писмена комуникация при деца с множество нарушения. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 27, 2019, №2, с. 178-195.
 54. Гергинова, Маргарита. Протолингвистиката и антропоцентризмът, или за неезиковото съзнание. В: Съвременна лингвистика: списание на Софийския университет Св. Климент Охридски, 2019, №1, с. 167-168.
 55. Горанова, Лидия. Самоубийството на Ангел Кънчев, отразено в българските вестници от 1872 г. В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Т. 5, 2019, с. 190-196.
 56. Градинаров, Борислав. Измеренията на медийната сигурност. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 19-31.
 57. Дееничина, Мария. Правозащитници и природозащитници в медиен контекст. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №5, с. 32-45. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=2978
 58. Денчев, Стоян. Национално литературно мислене: хипотаксични и паратаксични конструкции в поетиката на Христо Ботев: Историографски и антропологичен дидактичен дискурс: Към 145-годишнината от излизането на вестник „Знаме“. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 26, 2019, №6, с. 77-93.
 59. Джамбазова, Цветелина. Езикови специфики при отразяване на движенията „Me Too” и „Time’s Up” в англоезични издания. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2019, №5. Available from: http://medialinguistics.com/2019/05/15/linguistics-characteristics-metoo-and-times-up
 60. Джамбазова, Цветелина. Промени в обема и съдържанието на понятието „gender” в английския език. В: Млади изследователи: Сборник от втората обща докторантска конференция, февруари 2019: Т. 3 София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 485-493.
 61. Джарова-Караколева, Яна. Телевизия THE END: Ще сложат ли социалните мрежи/медии край на телевизията. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, Год. 52, 2019, №3, с. 47-51.
 62. Джунджуров, Щерион. Медийна сигурност или кой ще ни пази от пазачите?. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 106-117.
 63. Димитрова, Златина. Ограмотяване на ученика чрез формиране на медийна грамотност в етапа I-IV клас. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 91, 2019, №4, с. 560-569.
 64. Димов, Венцислав. В звучащите градини на алтернативните воеводи. В: Райжекова, Гергана. Невидимият рок: Алтернативната рок сцена в България. София: Интервю прес, 2019, с. 24-27.
 65. Димов, Венцислав. Видимо за невидимия рок: [Рец. за: Гергана Райжекова. Невидимият рок: Алтернативната рок сцена в България. София: Интервю Прес, 2019]. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №5, с. 231-237. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3048
 66. Димов, Венцислав. Властта и музиката за народа в социалистическа България. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание: Изкуството в Европа: модели и идентичности. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019, с. 67-77.
 67. Димов, Венцислав. За някои медийни метаморфози (как „чалгари“ стават „лидери на граждански каузи“). В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №5, с. 8-32. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=2919
 68. Димов, Венцислав. Музика и медии. В: Свидетелства – издание за култура, изкуство и културни политики. Състав. Любомир Кутин. 05.02.2019. Available from: http://svidetelstva.bg/2019/02/05/ музика-и-медии
 69. Димов, Венцислав. Музиката за народа на медийния фронт: Погледи отдолу-нагоре. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, №6, 2019, с. 89-116. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3272
 70. Димов, Венцислав. Песен и памет на преселението. В: Преселения и народни песни: Сборник с доклади и снимки от събори на българите от Северна Добруджа в с. Дъбовик, Община Генерал Тошево (2010 – 2018). Добрич: Исторически музей – Генерал Тошево, 2019, с. 59-70.
 71. Димов, Венцислав. Проблясъци от старо злато: [Рец. за: Розмари Стателова. Естрада и социализъм: Проблясъци]. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №5, с. 218-226. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3033
 72. Драганов, Иво. Четвъртата възможност – университетска телевизия. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци,2019, №1, с. 45-48.
 73. Драмалиева, Валентина. Защо политическата коректност на медиите не е етически коректна. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 121-133.
 74. Душков, Живодар. Мястото на „Студентска искра” сред русенските вестници. В: Алманах за историята на Русе. Т. 19, 2019, с. 287-295.
 75. Ефремов, Ефрем. Адаптивни модели на онлайн медиите: [Рец. за: Веселина Вълканова. Медии & Уеб дизайн: култура и функционалност на онлайн комуникацията. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 274-275. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810443
 76. Ефремов, Ефрем. Динамика и константност при журналистическото онлайн редактиране. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2019, №39. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=382
 77. Ефремов, Ефрем. За декриминализация на „обидата" и „клеветата" в медийното съдържание. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2019, №41. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=390
 78. Ефремов, Ефрем. Съдебна практика на българските съдилища по граждански и наказателни дела за обида и клевета, водени срещу медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 45-81. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810411
 79. Ефтимова, Андреана. Езиковата интуиция като психолингвистичен инструмент за оценка на отклоненията от нормата в медийната реч. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 25, 2019, №2-3, с. 41-50.           
 80. Ефтимова, Андреана. Значения на лексемата "джендър" под влиянието на медийния дебат за приемането на Истанбулската конвенция. В: Nomen est omen: Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 261-274.
 81. Ефтимова, Андреана. Оценъчни нагласи, очертаващи (не)престижните регистри в жуналистическите текстове. В: Aut inveniam viam, aut faciam: Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 639-653.
 82. Ефтимова, Андреана. Престижни/непрестижни регистри в медийната реч. В: Реториката в съвременното общество: Сборник с доклади от конференция по реторика, 27-28 септември 2017 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 231-244.
 83. Златанов, Бисер. Предговор. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 5-12.
 84. Златева, Ани; Тинева-Гюрковска, Катя. Педагогически аспекти на интерактивната комуникация с визуалното изкуство в музейна среда. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 91, 2019, №5, с. 642-656.
 85. Златева, Минка. Културно наследство и дигитални технологии. В: Комуникация, медии, манипулация. София: Холотера, 2019, с. 153-174.
 86. Иванова, Боряна. Медиите в света на децата. В: Съвременни тенденции в предучилищното възпитание: Сборник доклади, Международна научно-практическа конференция, 2019. Сандански [Благоевград]: Бон, 2019, с. 66-71.
 87. Иванова, Боряна. Образование и дигитални медии. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 91, 2019, №6, с. 785-794.
 88. Иванова, Поля. Модел на поведението пред камера на тв журналисти: Дифузия на медийно съдържание. В: Реториката в съвременното общество: Сборник с доклади от конференция по реторика, 27-28 септември 2017 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 189-198.
 89. Иванова, Поля. Телевизионна икономика, публични комуникации, мениджмънт. История на икономическите предавания. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 118-126.
 90. Инджов, Иво. Отношенията ПР – журналистика: Между хегемонията на пиара и взаимната колонизация. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 3, 2019, №1, с. 7-16. DOI:10.54664/MFKG8840. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/2
 91. Калинов, Калин. XII комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019). В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №5, с. 238-241. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3021
 92. Карапенчев, Йордан. Функции на копирайтинга и бранд журналистиката в интегрираните маркетингови комуникации. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 3, 2019, №1, с. 34-40. DOI:10.54664/YHAD1932. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/6
 93. Кирилов, Мартин. Религии, нови религиозни движения и секти: Съвременната религиозна ситуация в българското интернет пространство. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №6, с. 229-252. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3316
 94. Кирилов, Светлозар. Отразяването на конфликта във Войводиново в три български онлайн медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 195-221. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810428
 95. Ковачева, Ралица. „Хибридната война” в българските медии. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №6, с. 174-183. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3297
 96. Ковачева, Ралица. Фалшива новина ли са фалшивите новини. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 64-71.
 97. Ковачева, Ралица. Хибридната война: Политическа употреба и медийна репрезентация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 153-175. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810420
 98. Ковачева, Светослава. За произхода на пъблик рилейшънс. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 223-239. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810431
 99. Колева, Здравка. Маркетингови инструменти и подходи за въздействие при мобилно приложение игра. В: Социално-икономически анализи: поредица на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий – Стопански факултет. Т. 15, №1, 2019, с. 45-53.
 100. Кръстева, Луливера. Защо "залязва" независимият вестник? В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 45-55.
 101. Кутевски, Боян. Микробрандингът като печеливша концепция в съвременните интегрирани маркетинг комуникации. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 5-21. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810407
 102. Лозанов, Георги. Думи и тела в преход. В: Преходът: България 30 години по-късно. Състав. Росица Тошева. София: Колибри, 2019. 308 с.
 103. Лозанов, Георги. Журналистическият дискурс. В: Юбилеен сборник 20 години Катедра "Европеистика". Състав. Нели Огнянова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 372-385.
 104. Лозанов, Георги. Има ли дъно медийното дъно?. В: България. Светът 2020. Състав. Красимира Георгиева. София: Списание "Икономист", 2019, с. 118-119.
 105. Лозанов, Георги. Предговор. В: Колекция Дарик: Двайсет години от живота на една колекция. София, 2019, с. 8-10.
 106. Лозанов, Георги. Предговор. В: Приключението 12+3. Състав. Мария Бунева. София: Рива, 2019, с. 8-10.
 107. Лозанов, Георги. Реклами встрани от рекламата. В: Клуб Z, 2019, №8.
 108. Лозанов, Георги. Срамежливата реклама. В: Мениджър, 2019, №8.
 109. Лукова, Калина; Ватева, Веселина. Експресивни езикови средства в блогове на журналисти. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 40, 2019, с. 31-65.
 110. Мавродиева, Иванка. Визуална аргументация: теоретични дилеми и практически проявления, В: От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 318-326.
 111. Мавродиева, Иванка. Медийна екология и дигитална медийна грамотност = Media Ecology and Digital Media Literacy. В: Postmodernism Problems, Vol. 9, 2019, No 1, с. 112-132. Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/171
 112. Манлихерова, Мануела. Предизвикателствата пред медийната грамотност и медийното образование. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 167-175.
 113. Маринов, Руси. Информационна екология и интерактивен интерфейс = Information Ecology and Interactive Interface. В: Postmodernism Problems, Vol. 9, 2019, No 1, с. 62-85. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/169
 114. Маринова, Стефка. Събитията на 17 септември 1922 г., отразени на страниците на в. „Русенска поща”. В: Алманах за историята на Русе. Т. 19, 2019, с. 246-254.
 115. Матанова, Таня; Пенчев, Владимир. Етнопредприемачество и медии: (Представянето на руски реалии в руски общностни медии у нас). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 45, 2019, №4, с. 459-477.
 116. Милков, Лучиян. Интеркултурният тренинг като част от стратегията за глобализационна интеграция. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 27, 2019, №1, с. 110-111.
 117. Митев, Владимир. Един друг вид трансгранична журналистика – представяне на журналистическия опит от блога „Мостът на приятелството”. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 3, 2019, №1, с. 66-71. DOI:10.54664/HTBM3336. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/10
 118. Михайлов, Николай. Дигиталните медии и промяната в публичната сфера. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 28, 2019, №4, с. 37-43. Available from: http://philosophical-alternatives.com/wp-content/uploads/2019/10/Философски-алтернативи-4-2019_37.pdf
 119. Михайлов, Николай. Доверие, демокрация, медийно влияние. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 61-70.
 120. Михайлов, Николай. За витрината, за маркетинга, но и за изкуството и творчеството. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2019, №39. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=383
 121. Михайлов, Николай. Икономика и етика: Стойност и ценност. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 205-210.
 122. Михайлов, Николай. Отзив за книгата на Андрей Лешков – „Ауратично и театрично“ (Основни светогледни тематизми на модерното естетическо мислене) = Review about Andrei Leshkov’s Monography – “Auratical and Theatrical” (Basic Themes of Modern Aesthetic Thought). В: Философия: научно-методическо списание на МОН, Год. 28, 2019, №2, с. 208-212.
 123. Монова, Тотка. Рефлексивният журналистически разказ – между "голите" факти и емоционалната истина. В: Комуникация, медии, манипулация. София: Холотера, 2019, с. 7-36.
 124. Новосад, Анджей. Клъстерите като социален капитал: Румъния и България – водещи в създаването на медийни клъстери на Балканите. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 3, 2019, №1, с. 41-48. DOI:10.54664/TIDL6530. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/7
 125. Павлова, Илиана. Комуникация и благотворителност. В: Проглас: филологическо списание, Год. 28, 2019, №1, с. 146-147.
 126. Панчев, Иво. Eзиковата манипулация в България през периода 1945–1989 г.: Изграждане на концепта бъдеще. В: Известия на Института за български език Проф. Любомир Андрейчин, БАН. Т. 32, 2019, с. 249–272. DOI:10.7546/PIBL.XXXII.19.08. Available from: http://ibl.bas.bg/izvestiya/wp-content/uploads/2019/11/IZVESTIA-IBE-XXXII-246-275-Panchev-1.pdf
 127. Папагалска, Димитрина. Разпространение на телевизионни продукти в дигитална среда. В: Икономически и социални алтернативи, 2019, №1, с. 20-26.
 128. Пейчева, Добринка. Концептуализиране на медийна екология. В: Postmodernism Problems, Т. 9, 2019, №1, с. 7-61. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/167
 129. Пейчева, Добринка; Керанова, Диляна; Дойчинова, Диляна; Алексиева, Ваня; Муча, Валбона. Предизвикателствата пред медийната екосистема и четенето в България в контекста на медийната грамотност и европейските перспективи. В: Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. Т. 6. София: За буквите – О писменех, 2019, с. 94-107.
 130. Пенчева, Антония. Метафоричното говорене за корупцията в българския медиен дискурс. В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Год. 59, Т. 4, 2019, с. 145-159.
 131. Петкова, Дияна. Религиозност и транскултурализация в постмодерността. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 183-191.
 132. Петкова, Силвия. Прагматични аспекти на употребата на жаргонна лексика в заглавията в руските печатни медии. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. Т. 1, 2019, с. 151-159.
 133. Петкова, Теодора. Дигиталният текст като феномен на културата. В: От слово към действие: Разкази и репрезентации Сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2–4 май 2019 г. София: Факултет по славянски филологии, СУ Св. Климент Охридски, 2019.
 134. Петкова, Теодора. Комуникация без граници?. В: Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите: ХХI Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 27-28 юни 2019 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. София: Нов бълг. унив., 2019, с. 136-146.
 135. Петрова, Донка. Невербална комуникация и кризисна интервенция. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Год. 22, 2019, №1, с. 8-15.
 136. Пешева, Маргарита. Медиите във времето на робожурналистиката. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 259-270.
 137. Попова, Жана. Диалози за „естрадната“ и „популярната“ музика между електронните медии и организациите за авторски права. В: Реториката в съвременното общество: Сборник с доклади от конференция по реторика 27–28 септември 2017 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 245-256.
 138. Попова, Жана. Звездите на народа: За патриотизма, който спаси естрадната музика. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, Год. 50, 2019, №1, с. 87-104. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=815685
 139. Попова, Жана. Медийните метаморфози на естрадните музиканти в България след 1990 г. – нови роли = Media Metamorphoses of Estrada Musicians in Bulgaria after 1990 – New Roles. В: Балканистичен форум = Balkanistic Forum, 2019, №3, с. 250-268. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810779
 140. Попова, Жана. Музикантите като фенове на публиката: Образи на концертната публика и медийната аудитория. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №6, с. 30-47. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3254
 141. Попова, Жана. Съседите пишат до телевизията. В: Юбилеен сборник 20 години Катедра "Европеистика". Състав. Нели Огнянова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 401-417.
 142. Попова, Мария. Интервютата на Ориана Фалачи. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 83-126. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810413
 143. Попова, Мария. От журналистика за потребителя към журналистика на потребителя. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 23-37. Също в: От журналистика за потребителя към журналистика на потребителя. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 19.01.2019.
  Available from: 
  https://www.newmedia21.eu/analizi/ot-zhurnalistika-za-potrebitelya-kam-zhurnalistika-na-potrebitelya
 144. Попова, Снежана. Между държавата и обществото: Разкази за медии от първо лице: [Отзив за: БНР и БНТ – между държавата и обществото 1989-2015: [Сборник с интервюта]. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017]. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, Год. 50, 2019, №1, с. 159-161.
 145. Попова, Снежана. Отвъд колективните въображаеми: Разкази без разказвачи. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №6, с. 151-161. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3286
 146. Попова, Снежана. Студентски медийни изследвания. В: Юбилеен сборник 20 години Катедра „Европеистика”. Състав. Нели Огнянова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, с. 386-401.
 147. Попова, Снежана. Филмите по телевизията и българската национална идентичност (1960-1980). В: Комуникация, медии, манипулация. София: Холотера, 2019, с. 7-36.
 148. Проданов, Васил. Медийна сигурност, идеологически апарати, дигитални медии и криза на капитализма. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 32-51.
 149. Проданов, Христо. Тенденции в развитието на 3D принтирането и неговите икономически и политически следствия. В: Икономическа мисъл: списание на Института за икономически изследвания при БАН, Год. 64, 2019, №2, с. 105-122.
 150. Пудин, Константин. Аспекти на медийната сигурност. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 52-60.
 151. Райчева, Лилия. Цифровизацията – новият медиен демон на Франкенщайн. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 185-199.
 152. Рачева, Михаела. Медийна грамотност и когнитивно поведенческа терапия. В: Съвременни тенденции в предучилищното възпитание: Сборник доклади, Международна научно-практическа конференция, 2019. Сандански [Благоевград]: Бон, 2019, с. 84-97.
 153. Савова, Камелия. Бюджетните разплащания – обект на киберсигурност. В: Икономически и социални алтернативи, 2019, №1, с. 53-59.
 154. Сакутова, Милена. Ролята на разказите по картини за стимулиране на детската комуникативност при 6-7 годишните деца. В: Съвременни тенденции в предучилищното възпитание: Сборник доклади, Международна научно-практическа конференция, 2019. Сандански [Благоевград]: Бон, 2019, с. 187-192.
 155. Симеонова, Валя. Комуникацията като фактор за преодоляване на междукултурните различия. В: Хармония в различията: Сборник доклади от научната конференция „Хармония в различията” = Harmony in diversity: collection of papers from the „Harmony in Diversity” National Conference. София: За буквите – О писменехь, 2019, с. 454-461.
 156. Симеонова, Лора. Ботофашизъм vs обикновен фашизъм – как Мартин Карбовски онемя във Фейсбук. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2019, №5. Available from: http://medialinguistics.com/2019/04/17/botofascism-vs-ordinary-fascism-martin-karbovski
 157. Симеонова, Лора. Есе за проф. Сашка Ганева от НАСА или споделянето като оглупяване в социалните мрежи. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2019, №5, с. 114-130. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=2941
 158. Симионов, Радослав. Интернет на нещата в услуга на университета. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 39, 2019, с. 87-92.
 159. Славчева, Светлана. Модели на социално влияние в различните организации. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 40, 2019, с. 356-367.
 160. Славчева, Стела. „Когато радиото засвири” от шуменските вестници. В: Известия на Исторически музей – Шумен = Jahrbuch des historischen museum-Schumen. Т. 18, 2019, с. 386-397.
 161. Сотирова, Даниела. Дигитално благополучие и дигитална (soft) етика. В: Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество: Сборник с доклади. София: Технически унив., 2019, с. 5-17.
 162. Сотирова, Десислава. Евроатлантическата интеграция на Западните Балкани в сайта на БНР. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, №6, 2019, с. 184-204. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3302
 163. Спасов, Орлин. Вестник „Телеграф“, голите снимки на страница 3 и консервативният медиен обрат в България. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, №5, 2019, с. 81-82. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=2929
 164. Спасов, Орлин. Възбудени читатели: Поезията като средство за коментар в онлайн форумите. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, №6, 2019, с. 8-29. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3249
 165. Стайков, Симеон. Сблъсъкът на поколенията или как залязва класическата телевизия. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 39, 2019, с. 149-152.
 166. Стамболиев, Огнян. За медиите и истинските стойности. В: Пламък: месeчно списание за литература, изкуство и публицистика, Год. 62, 2019, №3, с. 172-175.
 167. Станкова, Светлана. Отразяването на предизборната кампания за Европейски парламент 2019 в България от вестник „Труд“. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 177-194. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810424
 168. Станкова, Светлана. Социалните мрежи в политическата комуникация. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2019, №39. Available from: https://rhetoric.bg/социалните-мрежи-в-политическата-ком
 169. Стефанов, Горан. Нестинарската обредност през очите на Петко Славейков: Сравнителен анализ и съвременни измерения. В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Т. 5, 2019, с. 240-245.
 170. Стоева, Валентина. Награда „Бисерче вълшебно” 2019 – възможност за развитие на траен читателски интерес у децата. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2019, №1, с. 22-24.
 171. Стоицова, Толя. Екология на масмедиите: Метафори и медийни парадокси = Ecology of Media: Metaphors and Media Paradoxes. В: Postmodernism Problems, Vol. 9, 2019, No 1, с. 86-111. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/170
 172. Стоицова, Толя. Комуникация без граници … с граница. В: Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите: ХХI Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 27-28 юни 2019 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. София: Нов бълг. унив., 2019, с. 91-96.
 173. Стойков, Любомир. Свободата на словото и правото на личен живот. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2019, №42. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=394
 174. Стойков, Любомир; Николова, Мария. Протокол, ритуалност и университетски дрескод в контекста на академичната среда. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2019, №41. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=392
 175. Стоянова, Мая. Морфологични аспекти на контент дизайна в българските eлектронни учебници за начално и средно образование. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 11.12.2019. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/morfologichni-aspekti-na-kontent-dizajna-v-balgarskite-elektronni-uchebnitsi-za-nachalno-i-sredno-obrazovanie
 176. Стрижлев, Христин. Нови бизнес модели за разпространение на продукта на радио индустрията посредством дигитални технологии. В: Икономически и социални алтернативи, 2019, №1, с. 32-39.
 177. Тарандова, Спаска; Найденова, Силвия; Чолакова, Деница. Библиотеките: диалог за промяна (85-и конгрес на ИФЛА, Атина, Гърция). В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2019, №5, с. 15-20.
 178. Терзиева, Маргарита; Парижкова, Любомира. Дигитални компетенции и медиаобразование – акценти и тенденции. В: Книгата – нашето по-смислено настояще: сборник доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ: Т. 6. София, 2019, с. 108-111.
 179. Титова, Екатерина. Онлайн нагласи към потреблението на културни новини. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 21.06.2019. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/onlajn-naglasi-kam-potreblenieto-na-kulturni-novini
 180. Титова, Екатерина. Онлайн нагласи към потреблението на културни новини. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите: Ефективен мениджмънт на независима медия: В чест на юбилея на проф. ден Петранка Филева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2019, с. 236-246.
 181. Тодоров, Валерий. Подмяната: Кой финансира фалшивите новини? Обществените медии и обществената сигурност. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 134-147.
 182. Тодоров, Любомир. Антропологичните предпоставки за дезинформация в медиите. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 200-210.
 183. Томчев, Цветан. Обективът разказва. В: България в световната история и цивилизации – дух и култура: Сборник с доклади от ХХІІІ национална конференция, 2018. Варна: Данграфик-Варна, 2019, с. 167-174.
 184. Тополска, Евгения. Интеракция и интеркултурна комуникация в приобщаващото образование. В: Хармония в различията: Сборник доклади от научната конференция „Хармония в различията” = Harmony in diversity: collection of papers from the „Harmony in Diversity” National Conference. София: За буквите – О писменехь, 2019, с. 565-570.
 185. Тренчева, Тереза; Здравкова, Евелина. Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост. В: Международна политика, Год. 15, 2019, №2, с. 39–63.
  Available from:
  https://www.ipl.unibit.bg/wp-content/uploads/2022/01/Article-3.pdf
 186. Търкаланов, Юрий. Медиите като източник на информация за националната сигурност. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 71-76.
 187. Филипов, Костадин. От монополизма до политическия слугинаж. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 171-181.
 188. Филипов, Милен. Характеристика на стила на комуникация на българския университет във Facebook. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 40, 2019, с. 66-102.
 189. Хабелски, Рафал. Полската преса и полско-германските отношения преди избухването на Втората световна война. В: История: научно-методическо списание, Год. 27, 2019, №4, с. 401-411.
 190. Харизанова, Оля; Ангелова, Анна; Яврукова, Биляна. Необходим ли ни е национален цитатен указател. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 29, 2019, №3, с. 18-24.
 191. Христов, Александър. Бъдещето на измерването и оценката на ефективността в ПР. В: Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите: ХХI Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 27-28 юни 2019 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. София: Нов бълг. унив., 2019, с. 5-12.
 192. Христов, Александър. ПР, журналистика и конкуренция за създаване на медийно съдържание. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 3, 2019, №1, с. 17-21. DOI:10.54664/BOBL7354. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/3
 193. Христов, Ивайло. Поява и динамика на демократичния печат в България (1878-1944). В: Модерният историк 3: Баланс, атрактивност, въображение: Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев. София: За буквите – О писменехь, 2019, с. 389-395.
 194. Христов, Христо. Характеристика на съвременните видове шпионски информационни програми. В: Политика и сигурност = Politics & Security, Год. 3, 2019, №1, с. 30-37.
 195. Христова, Калина. Визуална комуникация без граници – сюрреалистични модели на плагиатство в изкуството. В: Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите: ХХI Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 27-28 юни 2019 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. София: Нов бълг. унив., 2019, с. 59-76.
 196. Христозова, Галя; Попова, Диана. Социални мрежи, социални медии и езикова грамотност. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 40, 2019, с. 5-30.
 197. Цветкова, Милена. България в първата книга на ЮНЕСКО за затворническите библиотеки. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 9, 2019, №6, с. 42–44. DOI:10.5281/zenodo.3595615
 198. Цветкова, Милена. Относно бъдещето на четенето: Декларацията от Ставангер. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 9, 2019, №4, с. 9-11. DOI:10.5281/zenodo.3533734
 199. Ценкова, Мирослава. Влияние на дигиталните комуникации върху организационното представяне на българските предприятия. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 26, 2019, с. 127-152. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810417
 200. Ценкова, Мирослава. Кибератаките – заплаха за бизнеса. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 244-258.
 201. Щерионов, Щелиян. Вестник „Анатоликос Астир” (1861-1877) и развитието на Кюстендил през Възраждането. В: Известия на Исторически музей – Кюстендил = Proceedings of the Museum of History Kyustendil. Т. 20, 2019, с. 413-422.
 202. Юмер, Мехмед. Агонията на свободното слово в „Нова Турция”. В: Медиите – между пазара и контрола: Медийна сигурност 1. София: BISFRIM, 2019, с. 148-157.
 203. Яврукова, Биляна. Развитие на каталозите на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 26, 2019, №2, с. 47-54.

 

 1. Blassnig, Sina; Rodi, Patricia; Tenenboim-Weinblatt, Keren; Adamczewska, Kinga; Raycheva, Lilia; Engesser, Sven; Esser, Frank. Dimensions, speakers, and targets: Basic patterns in European media reporting on populism. In: Communicating Populism: Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe. Routledge, 2019, pp. 71–101. Available from: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429402067-5/dimensions-speakers-targets-sina-blassnig-patricia-rodi-keren-tenenboim-weinblatt-kinga-adamczewska-lilia-raycheva-sven-engesser-frank-esser
 2. Dimov, Ventsislav. Les tavernes et cafes Balkaniques et la naissance de la musique locale enregisttree. In: Café Europe. Ed. by Raia Zaimova. Sofia: Institut D’Etudes Balkaniques & Centre de Thracologie Academie Bulgare des Sciences, 2019, pp. 43-55.
 3. Dimov, Ventsislav; Peicheva, Lozanka. Annotations to music content. In: Koenig, Martin. Sound Portraits from Bulgaria and the Balkans: Photographs and Recordings. Washington: Smithsonian Folkways Recordings, 2019, pp. 40-84; pp. 89-138.
 4. Esser, Frank; Stepinska, Agneshka; Pekacek, O.; Seddone, A.; Papathanassopoulos, А.; Peicheva, Dobrinka. Event-, politics-, and audience-driven news: a comparison of populism in European media coverage in 2016 and 2017. In: Communicating Populism: Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe. New York: Routledge, 2019, pp. 123-140.
 5. Karanfilov, Efrem. Standarts and Dynamics in Sports Websites Online Editing. In: Journal of Applied Sports Sciences, 2019, No 1, pp. 164-179. DOI:10.37393/jass.2019.01.16. Available from: http://journal.nsa.bg/pdf/vol1_2019/16%20standarts%20and%20dynamics%20in%20sports%20websites%20online%20editing.pdf
 6. Konstantinova, Zdravka. Une histoire des médias en position de carrefour. In: Penser l’histoire des médias. Paris: CNRS Editions, 2019. ISSN 978-2-271-12535-4. Available from: https://www.chcsc.uvsq.fr/penser-lhistoire-des-medias
 7. Kovacheva, Ralitsa. Hybrid threats in Bulgarian media. In: Information & Security: An International Journal (ISIJ), Vol. 43, 2019, No 3, pp. 333-348. doi:10.11610/isij.4325. Available from: https://isij.eu/article/hybrid-threats-bulgarian-media
 8. Kurmanbayeva, Shyryn; Kaftandjiev, Christo. Marketing Communications Of Education – Semantics' Communicative Approaches. In: Стратегии на образователната и научна политика = Strategies for Policy in Science and Education, Vol. 27, 2019, No 4, pp. 351-368. Available from: https://strategies.azbuki.bg/en/staregies/sonparticles2016-4/marketing-communications-of-education-semantics-communicative-approaches
 9. Mavrodieva, Ivanka. Bulgaria. In: Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. Political Campaigning and Communication. Ed. by O. Eibl, M. Gregor. Cham: Palgrave Macmillan, 2019, pp. 219-235. Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27693- 5_16
 10. Peicheva, Dobrinka. Conceptualizing Media Ecology: Introduction. In: Postmodernism Problems, Vol. 9, 2019, No 1, pp. 1-6. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/167
 11. Peicheva, Lozanka; Dimov, Ventsislav. Perspectives on Bulgarian folklore. In: Koenig, Martin. Sound Portraits from Bulgaria and the Balkans: Photographs and Recordings. Washington: Smithsonian Folkways Recordings, 2019, pp. 22-35. Available from: https://folkways.si.edu/sound-portraits-from-bulgaria
 12. Petkova, Diana. Religiosity and Perceptions of Life and Death among Bulgarians and Indians: A Cross-cultural Study. In: Психологични изследвания = Psychological Research, Vol. 22, 2019, No 3, pp. 617-628. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=811687
 13. Popova, Maria. Semiotic Aspects of Media and Information in the Evolving Digital Communicative Ecosystem. In: Postmodernism Problems, Vol. 9, 2019, No 1, pp. 170-186. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/173
 14. Raycheva, Lilia; Velinova, Neli. Reappraising the Intellectual Debate on Ageing in a Digital Environment. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2019, 11592 LNCS, pp. 300–312. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22012-9_22
 15. Raycheva, Lilia; Velinova, Neli; Tomov, Mariyan. Debating the New Notion of the Media in the Bulgarian Media Ecosystem. In: Postmodernism Problems, Vol. 9, 2019, No 1, pp. 132-169. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/172
 16. Shpatov, Alexander; Tsvetkova, Milena. Quality Reading: Mechanism for Developing of Self-Defense Reading Strategies Against Disinformation Publications in Digital Media. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century: CEECOM-2019 – 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference, 19th June 2019 – 21st June 2019, Sofia, Bulgaria: Book of Abstracts. Sofia: Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Journalism and Mass Communication, 2019, pp. 243-244.
 17. Spassov, Orlin. Public Service Media in Bulgaria: Lack of Sustainability. In: A Pillar of Democracy on Shaky Ground. Public Service Media in South East Europe. Sofia: Konrad-Adenauer-Stiftung Media Programme South East Europe, 2019, pp. 69-86.
 18. Stoicova, Tolja. Analysis of concepts usage in communication between cultures. В: Психологични изследвания = Psychological Research, Vol. 22, 2019, No 1, pp. 33-40. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810381
 19. Stoyanov, Boris. The Dangers of False Information and Information Abundance. В: Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите: ХХI Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 27-28 юни 2019 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен К. Стоянов. София: Нов бълг. унив., 2019, с. 106-114.
 20. Tomchev, Tsvetan. The Fall of the Iron Curtain 1989. In: 1989: Pád železné opony = 1989: The fall of the Iron Curtain. Praha: Sprava Prazskeho hradu, 2019, pp. 100-117.
 21. Tsvetkova, Milena, et al. Incorporation of philosophical ideas in science fiction literature. In: Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad del Zulia, Año 35, 2019, Especial No. 23, pp. 598-612. Available from: http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/30074
 22. Tsvetkova, Milena. Cross-Disciplinary Higher Education between Medialogy and Bibliology: Book Science as Degree Programme in Universities Worldwide. In: European Journal of Contemporary Education, Vol. 8, 2019, No. 4, pp. 889-919. DOI:10.13187/ejced.2019.4.889. Available from: http://ejournal1.com/journals_n/1577367594.pdf
 23. Tsvetkova, Milena. Scientific Areas and Scientific Disciplines in the Bulgarian Legislation [Научни области и научни дисциплини в нормативната база на България]. In: CERN Data Centre Zenodo, 01.02.2019. DOI:10.5281/zenodo.2554776.
 24. Tsvetkova, Milena. Scientific Reassessment of the Publishing Evolution: А Media–Archaeological Approach to Prospective Studies of Book as Medium. In: Media Education = Mediaobrazovanie, Vol. 59, 2019, No 1, pp. 143–158. DOI:10.13187/me.2019.1.143. Available from: http://ejournal53.com/journals_n/1551784103.pdf
 25. Tsvetkova, Milena; Pachova, Darina. Multidisciplinary Explanation of the Reading Voice as a Medium: Challenge to Family Media Literacy. In: Media Literacy and Academic Research, Vol. 2, 2019, No 1, pp. 72-88. Available from: https://www.mlar.sk/wp-content/uploads/2019/04/MLAR_2019_1_clanok_6.pdf
 26. Valchanov, Ivan; Angova, Stella; Tsankova, Svetla; Ossikovski, Martin; Nikolova, Mariya. Contemporary Digital Journalism in Bulgaria. In: Postmodernism Problems, Vol. 9, 2019, No 1, pp. 187-208. Available from: https://www.pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/174
 27. Vangelov, Nikola. Efficient Communictions through Influencer Marketing. In: Styles of Communication, Vol. 11, 2019, No 1, pp. 72-83. Available from: https://stylesofcomm.fjsc.ro/past-issues/vol-11-no-1
 28. Vangelov, Nikola. Efficient Facebook Advertising. In: Balkan Social Science Review, 2019, No 14, pp. 241-263. Available from: https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3348
 29. Zheleva-Martins, Dobrina; Zlateva, Minka. Reconsideration of cultural-historical value of central public space of Sofia by means of communication. In: Communication, ville et espace public. Le Reseau des chairs UNESCO en communication ORBICOMM. Ed. by Yves Theoret et Walter Niera Bronttis. Paris: UNESCO-ORBICOM & Les Editions de L'Immateriel, 2019, pp. 486-515.