На 16 януари във ФЖМК  на открита лекция пред студенти от втори курс, специалност “Връзки с обществеността”, гостуваха експертите по комуникации  Диана Димитрова и Елена Стойчева от Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). Те представиха подробна презентация, засягаща две теми: „Вътрешни и външни комуникации в администрацията на местното самоуправление“ и “PR противодействие на медийни манипулации и фалшиви новини”.

аско1

Гост-лекторите поставиха акцент върху:

  • Нуждата от активни вътрешни и външни комуникации
  • Противодействието спрямо фалшивите новини
  • Динамиката в ежедневието на един PR-специалист

Основните точки, които засегнаха бяха свързани с ежедневните ситуации, с които се срещат в своята практика. Наблегнаха на нуждата от активни вътрешни и външни комуникации, попадащи в обсега на една организация. Също така, откроиха необходимостта от съставянето на предварителна стратегия, свързана с успешното реализиране на комуникационните процеси. За тази цел, гост-лекторите посъветваха бъдещите ПР-специалисти да се запознават предварително със силните страни, слабостите, възможностите и потенциалните заплахи, стоящи в основата на една организация. Със студентите бяха споделени и опасностите, които фалшивите новини крият за една институция.

По увлекателен начин експертите разкриха професионалните предизвикателства, с които се срещат на ежедневна база. Особено внимание обърнаха на динамиката на професията и адаптивността, която един PR трябва да притежава, за да може ефективно да се справи с ежедневните си задачи.

аско2

Като допълнение, Диана Димитрова и Елена Стойчева посъветваха студентите как да противодействат на комуникационните заплахи в една организация, като разкриха примери от тяхната практика. Акцентираха и върху необходимостта от познаване на аудиторията и правилния подход към нея. По думите на Диана Димитрова: „PR експертът е видимата връзка, която изгражда невидимите връзки в екипа“. Според тях, една от основните задачи, които стоят пред един PR-специалист, е изграждането на доверие между него и лицето на предприятието, за което работи.

В края на лекцията студентите имаха възможност да зададат въпросите, които ги вълнуват и помолиха за още “тайни от кухнята”.
 
Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) е неправителствена организация, която обединява специалистите по връзки с обществеността, работещи в общините и съдейства за повишаване на професионалната им квалификация. Председател на Управителния съвет на АСКО е Диана Димитрова, която също така е и PR на община Елин Пелин. Тя работи заедно с Елена Стойчева, зам. председател на асоциацията и - PR и Дигитален маркетинг експерт към същата община.

Лекцията беше вдъхновяваща за студентите, много от тях заявиха, че биха кандидатствали за стажовете към АСКО.