Journalism

Професионална квалификация
Bachelor of journalism
Форма на обучение
Part time
Fulltime
Продължителност на обучение
Eight semesters