Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира

Кръгла маса на тема: Обществените медии в България – управление, програмни политики, финансиране и регулация

roundКръглата маса ще се проведе на 22 март 2022 г. от 10 ч. в платформата Zoom на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/82367395127?pwd=dStnL241RW1iRkxVbURwblBWQU5sdz09
Meeting ID: 823 6739 5127
Passcode: 305569

Каним за участие в дискусията всички, които се чувстват ангажирани с проблемите на програмните политики, законодателството, управлението, регулацията и професионалните стандарти в обществените медии.
Акцентите в дискусията ще са върху темите:

I. Развитието на обществените Българско национално радио и Българска национална телевизия и съвременните предизвикателства пред медийния сектор – 10:00 – 12:30 ч.

  • Бъдещето на общественото радио и обществената телевизия в България;
  • Новите обществени реалности и старите законодателни проблеми, свързани с управлението, програмната дейност и финансирането на БНР и БНТ;
  • Причините за кризата в управлението, обществените очаквания, правомощията и функциите на обществените медии;
  • Плурализмът на теми и гледни точки в програмите на БНР и БНТ.

II. Ролята на Съвета за електронни медии за гарантиране на независимостта и обществения характер на БНР и БНТ – 13:00 – 15:30 ч.

  • Изменения на Закона за радиото и телевизията или нов закон за медиите?  
  • Ролята на Съвета за електронни медии за стабилността на обществените доставчици на медийни услуги БНР и БНТ;
  • Устойчивост на програмната политика и гарантиране на обществения характер на БНР и БНТ;
  • Защита на професионалните стандарти и конкурентоспособността на обществените медии.

Очакваме в дискусията да се очертаят нови законотворчески, регулаторни, изследователски и професионални тези, които да бъдат ценен принос в решаването на проблемите, съпътстващи развитието на обществените медии в България.

Програма на Кръглата маса.

Кръглата маса е част от периодичните дискусии, които ще се организират от Академичния клуб за подкрепа на медиите в България, основан от ФЖМК и включващ изследователи, практици, медийни експерти и неправителствени организации, работещи в полето на медиите и комуникациите.

Колегите, които желаят да се присъединят към Академичния клуб за подкрепа на медиите в България, могат да го заявят тук.

Очакваме Ви!

Академичeн клуб за подкрепа на медиите в България:

проф. д-р Веселина Вълканова

проф. д-р Ефрем Ефремов

проф. д-р Николай Михайлов

проф. д-р Тотка Монова

проф. д.н. Райна Николова

проф. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Лилия Райчева

проф. д-р Мария Нейкова

доц. Георги Лозанов

д-р Анета Милкова

д-р Денислав Борисов

д-р Илия Вълков

Ирина Величкова

проф. д-р Здравка Константинова

Иван Генчев

доц. д-р Юрий Проданов

доц. д-р Светлана Станкова

доц. д-р Орлин Спасов

доц. д-р Наталия Киселова

доц. д-р Симеон Василев

Богомила Колева

Румяна Вакарелска

доц. д-р Милена Цветкова

проф. д.н. Данаил Данов

Диана Генова

Доц. д-р Мила Серафимова

доц. д-р Александър Донев

д-р Мая Василева

Радомир Чолаков

д-р Оля Стоянова

Ива Иванова

Мимо Гарсия

д-р Нихал Йозерган

Йотка Панчева

Славко Панчев

Емилия Николова