ФЖМК приема докторанти в направление „Обществени комуникации и информационни науки”, покриващо научноизследователската специализация на всички катедри във факултета. В това отношение програмата „Медии и комуникации” стъпва на образователната традиция и ползва академичния ресурс на Софийския университет и дългогодишния опит на Факултета по журналистика и масова комуникация.

dd

Кандидатстване: 01.09.2022 г. - 31.10.2022 г.

Документите на кандидат-докторантите се приемат в сектор "Докторантури" в Ректората.

Информацията за конкурса е публикувана и на сайта на Университета

Виж по-подробно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2022/2023 г.