ФЖМК приема докторанти в направление „Обществени комуникации и информационни науки”, покриващо научноизследователската специализация на всички катедри във факултета. В това отношение програмата „Медии и комуникации” стъпва на образователната традиция и ползва академичния ресурс на Софийския университет и дългогодишния опит на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Условия и документи за кандидатстване

Документите на кандидат-докторантите се приемат в сектор Докторантури в Ректората.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
допълнителен прием за  учебната 202
3/2024 г. 


Кандидатстване: 9.02.2024 г. - 9.04.2024 г.

 

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ

 

1

Антропология на медиите


1

2

Визуална комуникация


2

3

Електронни медии


3

4

Интеркултурна комуникация


1

5

История на българската журналистика

1

6

Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание


2

7

Култура и медии


1

8

Медиен мениджмънт и комуникация


1
9

Пресжурналистика

1
10

Публикационни изследвания

1

11

Спортна журналистика

1