От 29 август до 21 септември можете да кандидатствате за магистърските програми на Факултета по журналистика и масова комуникация. Предлагат се 13 разнообразни програми (една на английски език), обхващащи всички сфери на медиите и комуникациите, с продължителност 2 или 3 семестъра, както и две програми с прием от 16 до 27 януари 2023 г.

За учебната 2022/2023 г. (зимен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронната система на факултета:*

от 29 август до 21 септември 2022 г.

mag22

За учебната 2022/2023 г. (летен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронната система на факултета:*

от 16 до 27 януари 2023 г.

За пълна информация