Vyara Angelova

ang
Научна степен
Sc. D.
Преподавателски титли
Docent
Катедра
Кабинет
26, ІІ floor
Приемно време
Tuesday 12.00 – 13.00