Вяра Ангелова

ang
Научна степен
Доктор на науките
Преподавателски титли
Доцент
Кабинет
26, ет. ІІ
Приемно време
Вторник 12–13 ч.
Телефон
02/ 9308 241