Списък за Факултета по журналистика и масова комуникация

на специалностите и формите на обучение, на кандидатстудентски изпити (държавните зрелостни изпити) и на оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форми на обучение

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

Оценки от дипломата за средно образование

Журналистика

Редовна,

Задочна

ДЗИ¹ с коефициент 3:

1. Български език и литература

2. История и цивилизации

3. Философски цикъл

4. Английски език

5. Немски език

6. Френски език

7. Испански език

8. Италиански език

9. Руски език

                        ИЛИ

ДЗИ² с коефициент 2,5:

1. Български език и литература

2. История и цивилизации

3. Философски цикъл

4. Английски език

5. Немски език

6. Френски език

7. Испански език

8. Италиански език

9. Руски език

 

Общ успех от дипломата за средно образование

Връзки с обществеността

Редовна,

Задочна

ДЗИ¹ с коефициент 3:

1. Български език и литература

2. История и цивилизации

3. Философски цикъл

4. Английски език

5. Немски език

6. Френски език

7. Испански език

8. Италиански език

9. Руски език

                        ИЛИ

ДЗИ² с коефициент 2,5:

1. Български език и литература

2. История и цивилизация

3. Философски цикъл

4. Английски език

5. Немски език

6. Френски език

7. Испански език

8. Италиански език

9. Руски език

 

Общ успех от дипломата за средно образование

Книгоиздаване

Редовна

ДЗИ¹ с коефициент 3:

1. Български език и литература

2. История и цивилизации

3. Философски цикъл

4. Английски език

5. Немски език

6. Френски език

7. Испански език

8. Италиански език

9. Руски език

                        ИЛИ

ДЗИ² с коефициент 2,5:

1. Български език и литература

2. История и цивилизации

3. Философски цикъл

4. Английски език

5. Немски език

6. Френски език

7. Испански език

8. Италиански език

9. Руски език

Общ успех от дипломата за средно образование

Комуникационен мениджмънт

Редовна

ДЗИ¹ с коефициент 3:

1. Български език и литература

2. История и цивилизации

3. Философски цикъл

4. Английски език

5. Немски език

6. Френски език

7. Испански език

8. Италиански език

9. Руски език

                        ИЛИ

ДЗИ² с коефициент 2,5:

1. Български език и литература

2. История и цивилизации

3. Философски цикъл

4. Английски език

5. Немски език

6. Френски език

7. Испански език

8. Италиански език

9. Руски език

 

Общ успех от дипломата за средно образование

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.