Националната университетска телевизия „Алма матер” е лицензирана от СЕМ като програма за култура, образование и младежки политики с национално покритие и в обществена полза. От 2009 г. ТВ „Алма матер” към Софийски Университет „Св. Климент Охридски” развива студентски програмни линии „Ателие“, „Vivat Academia”, „ПроАктивно”, „Младежко ток шоу „Ние“ и „Общежитието”. Продукцията на телевизия „Алма матер” може да се види на уебсайта на медията www.amtv.bg.

Целта на студентската телевизия е да покаже реалните проблеми на младите хора. Темите, които ги вълнуват. Изборите, пред които са изправени! Същевременно се търсят и добрите примери – млади хора, които търсят, борят се и... успяват!

Университетската телевизия е включена в обучението на студентите от четвърти курс, специалност „Журналистика”.