vt

Съвместна магистърска програма на ФЖМК и ВТУ „Дигитални комуникации и медии“

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Журналистика и медии

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Медиен дизайн

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Продуцентство и креативна индустрия

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Международна журналистика

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Вътрешнополитическа журналистика

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Дигитални медии и видеоигри

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Спортна журналистика

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Връзки с обществеността

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Реклама и публична комуникация

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
copy

Професионален копирайтинг

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
br

Бранд комуникация

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Традиционно и дигитално публикуване

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Лайфстайл журналистика

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Онлайн журналистика и медии

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки