Програми
copy

Професионален копирайтинг

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
FJMC

Продуцентство и креативна индустрия

FJMC

Вътрешнополитическа журналистика

FJMC

Дигитални медии и видеоигри

FJMC

Реклама и публична комуникация

FJMC

Традиционно и дигитално публикуване

FJMC

Онлайн журналистика и медии