FJMC
Адрес: 1000 София, ул. Московска 49
Деканат: тел. 029819409
Email: fjmc@uni-sofia.bg, fjmc.uni@gmail.com

 

 

 

 

Сайтът е разработен от Моника Илиева, Университетски център за информационни и комуникационни технологии

Използвани са шрифтове Trajan Pro 3 от визуалната идентичност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Acari Sans Bulgarian Cyrillic с автор Стефан Пеев.

При проблеми със сайта, пишете на Гриша Атанасов: gatanasov@uni-sofia.bg, grisha1@gmail.com

42.6972607, 23.3349957