FJMC
Адрес: 1000 София, ул. Московска 49
Деканат: тел. 029819409, 029308409
Отдел „Студенти“ тел. 029870364, 029308487
Email: fjmc@uni-sofia.bg, fjmc.uni@gmail.com
Официална страница във Фейсбук: Факултет по журналистика и масова комуникация
Фейсбук група: ФЖМК - студенти, преподаватели, приятели
Страница в LinkedIn: Факултет по журналистика и масова комуникация
Алумни на ФЖМК https://alumni.fjmc.uni-sofia.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова брошура за ФЖМК

Официален сайт на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Използвани са шрифтове Trajan Pro 3 от визуалната идентичност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Acari Sans Bulgarian Cyrillic с автор Стефан Пеев.

Сайтът е разработен от Моника Илиева, Университетски център за информационни и комуникационни технологии

При проблеми със сайта, пишете на Гриша Атанасов: gatanasov@uni-sofia.bg, grisha1@gmail.com

42.6972607, 23.3349957