Процедури за научни степени и академични длъжности

Факултетът по журналистика и масова комуникация прие на свое заседание от 10.12.2020 г. модели на рецензии и становища, които препоръчва да се следват в процедурите за академични длъжности и за научни степени.