FJMC

Не/забравените

Автори

Студенти от ФЖМК.

FJMC

Между книгите и хората

Автори

Студенти от ФЖМК.

FJMC

Отвъд преградите

Автори

Студенти от ФЖМК.

FJMC

Българската книга по света

Автори

Студенти от ФЖМК.

FJMC

Боледуват ли книгите?

Автори

Студенти от ФЖМК.

pogl

Погледи към книгоиздаването

pt

Пътищата между страниците

Автори

Студентите по книгоиздаване във втори курс през учебната 2022/2023 г.